Oprava nesprávných informací v článku Zlaté erby pro naší městskou část

21. 10. 2016

Oprava nesprávných informací v článku Zlaté erby pro naší městskou část

Praha 12 dosahuje skvělých výsledků v soutěži webových stránek a elektronických služeb měst a obcí pravidelně už po řadu let. Z třinácti krajských kol si zástupci městské části Praha 12 přinesli různá ocenění celkem sedmkrát, z toho dvakrát to bylo dokonce cena nejvyšší (naposledy v roce 2013). Mimořádného úspěchu dosáhla Praha 12 již v roce 2005, kdy obsadila první místo v pražském kole, a se svými webovými stránkami získala i celostátní Zlatý erb. V té době měla v kompetenci informatiku zastupitelka Hana Jandová. V následujícím roce pak web získal cenu EuroCrest.

Při přebírání ocenění za třetí místo v soutěži Nejlepší elektronická služba 2015 za portál "Pomoc na dvanáctce" paní starostka prohlásila, že se jí předklad s návrhem tohoto projektu podařilo prosadit až na dvacátý třetí pokus. A tady je třeba připomenout, jak to bylo doopravdy!

Po nástupu nového vedení městské části v roce 2012 získala paní Daniela Rázková post radní pro sociální oblast a majetek. Ujala se projektu Seniorweb, na který byly v rozpočtu připraveny peníze. Předložila radě materiál, který navrhoval zadání zakázky na vytvoření webu s názvem Pomoc na 12 za jeden milion korun bez výběrového řízení přímo předem známému uchazeči, resp. známému paní Rázkové. Vzhledem k tomu, že nová koalice schválila pravidla pro transparentní zadávání zakázek nad sto tisíc korun, většina rady (TOP 09 a ODS) tento návrh samozřejmě odmítla. Rozhodla se, že vypíše standardní soutěž na vybudování portálu. V průběhu zpracování zadávacích podmínek byla stanovena předběžná cena zakázky na 600 000 Kč. Současná starostka má pravdu, že se rada záměrem a zejména zadávacími podmínkami zabývala mnohokrát. Důvodem byla skutečnost, že předkládané podklady byly vždy špatné a nevyhovující.

Portál Pomoc na dvanáctce byl uveden do provozu v létě 2013. Vytvořil ho a provozuje subjekt, kterému chtěla zakázku zadat paní doktorka bez soutěže, ale díky soutěži vyšel na téměř poloviční cenu! V polovině roku 2014, když již paní Rázková se svou Změnou pro Prahu 12 nebyly v koalici, rada smlouvu na provoz prodloužila o dalších 12 měsíců.

Chyby sem, chyby tam; půl milionu sem, půl milionu tam; pravidla sem, pravidla tam. Všechno jedno! Vždyť i Křišťálové srdce, které v kategorii Sociální projekt získala za portál Pomoc na 12 současná starostka jako komunální politik roku 2015, bylo získáno velmi podivným způsobem. V podmínkách soutěže je jasně psáno, že se mohou přihlásit projekty, které byly zahájeny v roce 2014 a 2015! A ostrý provoz portálu začal v roce 2013.

Svět chce být klamán... Přihlášku do soutěže radnice zjevně veřejnosti nepředloží, ostatně nejedná se zrovna o nejpalčivější problémy Prahy 12. Kdo by nepřál paní starostce trochu slávy, i když falešné.

Petr Šula

předseda klubu zastupitelů TOP 09