MČ Praha 12 podá námitky v rámci územního řízení k projektu „Šabatka“

6. 6. 2017

Zastupitelstvo MČ Praha 12 přijalo jednomyslně usnesení a uložilo Radě MČ Praha 12 podat námitky k dokumentaci pro územní řízení projektu „Obytný soubor Komořanská“. Shodla se na tom opozice i s členy již neexistující koalice ANO, ČSSD a Změna pro Prahu 12.

Jednání ZMČ Praha 12 se konalo z podnětu 1/3 zastupitelů na základě materiálu připraveného TOP 09. Vzhledem k právnímu rozboru, který objednalo vedení radnice, ustoupil předkladatel od návrhu zpět vzetí souhlasu s umístěním sítí pro výše zmíněný projekt. Bývalá koalice ANO, ČSSD a Změna pro Prahu 12 totiž již v říjnu 2016 uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí k věcnému břemenu, aniž si prověřila konečnou podobu projektu na Šabatce. MČ Praha 12 by tak hrozila ze strany investora Central Group žaloba za zmařenou investici. Koalice, která vládla do 18. 4. 2017, odsouhlasila změnu územního plánu z louky na stavební pozemek s koeficientem „C“ s tím, že se s investorem dohodla na podobě projektu – tedy 10 objektů o nanejvýš 3 až 4 podlažích. Zároveň podepsala s investorem darovací smlouvu a veřejnost informovala, že se s investorem dohodla na tom, že nevyužije plnou kapacitu danou koeficientem C a bude se jednat o snížené budovy. Darovací smlouva se ukázala jako velmi vágní a investor nyní požádal o vydání územního rozhodnutí, v rámci kterého využívá možnosti, které mu koeficient C umožňuje – tedy 11 objektů a některé až o 5 nadzemních podlažích!

MČ Praha 12 nyní podá námitky do územního řízení a stavební úřad musí posoudit, zda nový návrh investora splňuje míru zastavěnosti danou územním plánem. TOP 09 po celou dobu, kdy se projednávala změna územního plánu, upozorňovala na to, že by se měla nejdříve vyřešit doprava v Komořanech, vybudovat obchvat Komořan a řešit překročené limity hluku v oblasti.

Petr Šula, předseda klubu zastupitelů TOP 09

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme