Kde bude nové výpustní místo?

27. 8. 2018

Tato otázka se vrací znovu po 4 letech. Ovlivní to sice náklady na provoz domácnosti do 4 % obyvatel Prahy 12, ale za to velmi citelně! Náklady na odvoz splaškových vod, tedy obsah žump, vysoce přesahuje běžné stočné ostatních obyvatel.

Současné výpustní místo na území Prahy 12 bylo zkolaudováno na konci roku 2014 na dobu 3 let, případně do zahájení nové výstavby v místě. Tato doba již uplynula, ale nové výpustní místo ještě není ani na papíře. Přitom počet obyvatel, na které to může mít negativní dopad, je v podstatě stejný jako na konci roku 2014, kdy probíhala kolaudace nové splaškové kanalizace v Komořanech v oblasti ulice Revoluce. Dané je to tím, že nové vedení Hlavního města Prahy (HMP) nevyužilo připravených investičních akcí s tím, že jsou příliš drahé a začalo hledat řešení jiná. To se dotklo zejména Cholupického vrchu, který již mohl být na kanalizaci připojený. Upravený projekt gravitační stoky z Cholupic by měl mít v letošním roce teprve stavební povolení.

Dle textu k rozpočtu HMP pro rok 2018 by mohla být letos zahájena dostavba splaškové kanalizace v části ulic Palmetová, Za Sídlištěm a Pod Lesem, která zahrnuje také výměnu staré splaškové kanalizace v navazujících ulicích, které byly původně napojeny na starou čističku odpadních vod. V této oblasti proběhne také vybudování nové dešťové kanalizace.

Na Točné je požádáno o územní rozhodnutí na rozšíření lokální čističky a odkanalizování stávající zástavby. První studie tohoto řešení byla zpracovaná pro vedení radnice P 12 již v roce 2014 a zejména díky tlaku několika občanů Točné se dostala do současné fáze! HMP vybíralo v roce 2014 projektanta na výtlačný řad z Točné do Cholupic. Tato soutěž byla po roce 2014 zrušena a teprve nyní se znova připravuje. Lokální čistička je proto nejrychlejší řešení pro obyvatele Točné.

Zahájena by letos měla být také výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce povrchů v Cholupicích. Tato investiční akce byla připravena již před volbami v roce 2014. Každý rok byly v rozpočtu HMP připraveny peníze na realizaci, ale nikdy nebyly čerpány!

V nedohlednu je rekonstrukce komunikací v Komořanech, protože je stále druhou etapou obchvatu Komořan. Ten již několik let nemá platné územní rozhodnutí. Již s bývalým starostou Petrem Prchalem jsme žádali HMP, aby rekonstrukce „Komořan“ byla samostatnou investiční akcí a začala projektová příprava, neboť výstavba bude mnohem jednodušší než obchvat. )

Naším cílem v dalším období bude zajištění vyšší dotace na vyvážení žump pro občany, pokud se nepodaří zajistit dostupné místo pro vyvážení. Tito spoluobčané platí například stejnou daň z nemovitosti jako občané z obdobných lokalit, které jsou na kanalizaci připojeni. Dořešení rekonstrukce komunikací v Cholupicích i v Komořanech musí být pro budoucí vedení městské části prioritou. Samozřejmě i na Točné, pokud bude možná realizace odkanalizování do místní čističky. Pokud to bude alespoň trochu možné, tak v koordinaci s plynofikací.

Hana Jandová

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme