Změny ve společnosti Kulturní Jižní Město, o.p.s.

27. 5. 2015

Většina z vás, obyvatel Prahy 11, nejspíš zná KC Zahrada a Chodovskou tvrz, nicméně věřím, že ne každý ví, že obě tato kulturní centra jsou pro naši městskou část spravována neziskovou společností Kulturní Jižní Město, o.p.s. Ta byla založena Prahou 11 v roce 2007 a bohužel i na jejím fungování se v posledních několika letech negativně projevil styl vlády radnice pod vedením Dalibora Mlejnského. Nejdříve byl v roce 2012 klesajícími dotacemi ze strany Prahy 11 vystrnaděn tehdejší ředitel Jiří Sulženko, který dnes zastává prestižní pozici programového ředitele projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Politicky nepříznivou situaci řešil odchodem i tehdejší programový ředitel David Kašpar, který má nyní na starosti kulturu v Praze 14.

 Následně se řízení společnosti ujali členové jihoměstské ODS, k jejichž působení lze mít řadu výhrad. Proč např. platila KJM, o.p.s., každý měsíc 5000 Kč jistému panu M. S., aby několikrát za měsíc napsal pár slov na stránku Jižák na Facebooku, která přitom přímo s kulturou vůbec nesouvisí? Vysvětlení těchto nadsazených plateb začne být jasnější po zjištění, že tentýž pan M.S. spravuje webové stránky politického hnutí již zmíněného ex-starosty Mlejnského. Taktéž docházelo k porušování některých vnitřních předpisů KC Zahrada či neplnění zákonných povinností typu zveřejňování výročních zpráv společnosti ve sbírce listin. Podobných nešvarů by bylo možné citovat více, nicméně hlavní důvod kritiky předchozího vedení KJM, o.p.s., spočívá jinde.

 Zejména KC Zahrada přestala plnit jednu ze svých zásadních úloh, totiž být kulturním centrem Prahy 11. Postupem času vedlejší hospodářská činnost – zejména pronajímání prostor pro různé akce, tu bohulibé, tu čistě komerční – začala získávat navrch nad zajišťováním vlastního uměleckého programu. Stačí se podívat na přehled večerních kulturních akcí v letošním březnu. Dva koncerty zajistila Základní umělecká škola Jižní Město (nic proti nim) a jeden večer vystoupila skupina Neřež. Naše městská část má přibližně 75 000 obyvatel, KC Zahrada je po likvidaci KD Opatov naším hlavním kulturním stánkem a předchozí vedení KJM bylo schopno během březnových 31 dnů samostatně zajistit v KC Zahrada pouze jeden večerní koncert?! Podobně chudý večerní program nabízela Zahrada i v předchozích měsících, navzdory každoročním milionovým dotacím ze strany radnice Prahy 11 i navzdory možnosti pořádat koncerty, jejichž náklady lze v zásadě pokrýt ze vstupného.

 Výše popsaný neuspokojivý stav vedl správní radu KJM, o.p.s., k rozhodnutí odvolat dne 19. března letošního roku Mgr. Zbyňka Holana z funkce ředitele. Následně správní rada jmenovala novým ředitelem MgA. Jana Topinku, absolventa oboru produkce na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Ten si do KJM, o.p.s., přináší vedle praxe z produkčních pozic u filmu, muzikálů i televize, také novou energii a v koordinaci s naší novou radnicí připravuje od podzimu nabitý program plný umění i zábavy. Za sebe mu přeji hodně sil a nápadů, aby se Praha 11 opět stala místem, které žije kulturou.

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty pro školství, kulturu a sport (TOP 09)

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme