Zastupitelstvo MČ Praha 11 se přiblížilo rozhodnutí, jakým směrem se bude ubírat osud Areálu ledových sportů, ke shodě nakonec stále nedošlo

1. 2. 2022

-       Náš zastupitelský klub TOP 09 - STAN nadále podporuje nejrealističtější variantu dokončení Areálu ledových sportů – tedy setrvání Prahy 11 v tomto projektu, čerpání schváleného bankovního úvěru a co nejrychlejšího zprovoznění této haly pro hokej, bruslení a další zimní sporty. Bohužel tento náš návrh včera na zastupitelstvu podpořili pouze Piráti.

-       Vzhledem k tomu, že projektu hrozí insolvence a zastavení stavby, i náš klub poté většinově podpořil alternativní plán, kterým je prodej podílu městské části, aby areál dokončil soukromý investor. Pro ten se však včera zejména díky postoji Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) bohužel nenašla potřebná většina hlasů.

-       Největším problémem jakéhokoliv řešení je tudíž postoj HPP11. To v září 2021 svými hlasy spolu s ODS a ANO vykolejilo výše zmíněný plán na čerpání bankovního úvěru a rychlé dostavby areálu a společně odhlasovali, že se Praha 11 má svého spoluvlastnického podílu zbavit. Pro prodej tohoto podílu však od té doby HPP11 dál nehlasuje, žádné vlastní řešení nenabízí a potvrzuje tak svůj destruktivní postoj k čemukoliv dle hesla „čím hůře pro radnici Prahy 11, tím lépe ve volbách pro nás“.

 Jednání zastupitelstva svolal starosta Jiří Dohnal na 31. 1. 2022 primárně za účelem vyřešení všech otázek souvisejících s projektem Areálu ledových sportů (ALS). Zastupitelstvo schválilo program, do kterého byly zařazeny body Změna stanov společnosti AR Delta, a.s., Dodatek č. 5 ke smlouvě o právu stavby, kterým měl být prodloužen termín dostavby areálu do  31. 12. 2022, a obecný bod k projektu ALS.

Za zastupitelský klub TOP 09 / STAN navrhla předsedkyně Radka Soukupová zařazení bodu Podpora projektu Areálu ledových sportů, kterým jsme navrhovali zrušit problematické části usnesení zastupitelstva ze září loňského roku, které ve svém důsledku brání hladkému průběhu dostavby Areálu. Bohužel pro tento náš bod se nenašla většinová podpora zastupitelů a bod nebyl zařazen.  Během téměř desetihodinové debaty bylo navrženo usnesení, u kterého se zdálo, že by mohlo nalézt podporu zastupitelstva. Předloženým usnesením by byl schválen záměr prodeje podílu městské části ve společném podniku AR Delta, a.s. a starosta Jiří Dohnal by měl za úkol učinit potřebné přípravné kroky.

 Protože se stále nenašla vůle zastupitelstva dokončit projekt ve spoluvlastnictví městské části a soukromého investora, část zastupitelů TOP 09 / STAN jako náhradní z nejméně špatných řešení podpořila usnesení, které by směřovalo k přípravě prodeje podílu městské části, za těchto podmínek: Cena by byla určena znaleckým posudkem s tím, že minimální prodejní cena by městské části vrátila celou její investici (40 mil Kč), a zároveň by byl sjednán jasný závazek stavebníka AR DELTA a.s. zajistit veřejný zájem přístupem škol, zájmových kroužků a veřejnosti k využívání Areálu ledových sportů nejméně v rozsahu, který byl dosud sjednán v akcionářské smlouvě.

Bohužel v pokročilou hodinu, kdy došlo na hlasování po mnohahodinových neplodných debatách, se ani pro tento postup nenašla potřebná většina zastupitelů.

Pevně věříme, že se v co nejkratší době podaří nalézt po mnoha měsících řešení, které nebude znamenat krach projektu. Na tento možný scénář jsme upozorňovali již na zářijovém zastupitelstvu, které 2.9.2021 přesto přijalo usnesení, kterým byl další průběh stavby ALS ohrožen. Bohužel ne všichni ze zastupitelů, kteří v září hlasovali tak, že mají zájem o vystoupení městské části z tohoto projektu, zároveň konstruktivní řešení hledají.

Zejména přístup Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) považujeme za destruktivní, když jejich zastupitelé nejprve v září hlasují pro vystoupení městské části z projektu, ale záměr prodeje podílu městské části potom schválit nechtějí, přestože každé jiné řešení, anebo neřešení situace, by městskou část zcela zbytečně zavleklo do soudních sporů a ohrozilo by mnohamilionový majetek městské části. Ostatně k tomu je k dispozici řada právních stanovisek, která všichni zastupitelé mají k dispozici.

Nezbývá, než svolat v co nejkratší době jednání zastupitelstva znovu a dále hledat nutnou shodu na řešení tak, aby bylo naplněno další usnesení zastupitelstva z 21. října loňského roku. V něm bylo napříč politickými stranami deklarováno, že městská část má stále zájem na vybudování a následném úspěšném fungování projektu Areálu ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám. Žádný ze zastupitelů tehdy nebyl proti.

I proto jsme před včerejším jednáním deklarovali zbylým politickým klubům, které mají zastoupení ve vedení městské části, že jsme ochotni na platformě bývalé koalice konstruktivní většinové řešení hledat, přestože TOP 09 / STAN vždy preferovala a nadále preferuje dokončení ALS se zachováním majetkové účasti městské části ve společném podniku.

Na přiložené fotce je záznam nočního hlasování zastupitelstva Prahy 11 ve spojeném bodě Změna stanov / schválení dodatku / ALS, kdy pouze 21 hlasů (potřebná většina je 23) podpořilo usnesení, kterým by se schválil záměr a příprava prodeje podílu Prahy 11 v AR Delta, tedy projektu Areálu ledových sportů.

Za TOPSTAN Jakub Lepš

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme