× Spojenci pro Evropu

Výsledky průzkumu mezi rodiči dětí z našich ZŠ na Praze 11

7. 11. 2017

V rámci našeho Místního akčního plánu vzdělávání (MAP), do kterého jsou kromě Prahy 11 zapojeny i Křeslice, Újezd a Šeberov, jsme koncem června zorganizovali průzkum mezi rodiči dětí základních škol. Hlavním cílem bylo získat zpětnou vazbu jak pro nás, tedy zřizovatele, tak zejména pro ředitele jednotlivých škol. Ti tak mohou lépe vědět, co se jim z pohledu rodičů žáků daří a v čem tedy pokračovat, či naopak kde je potenciál ke zlepšení. Celkem se nám sešly odpovědi od 671 rodičů z výše popsaného území Prahy 11 a okolí, z čehož 78 procent tvořily odpovědi žen.

A zde jsou v krátkosti kombinované výsledky pro školy jakožto celek. Většině rodičů se škola, kam chodí jejich dítě resp. děti, líbí. Čtvrtina rodičů má naopak ve vztahu k dané škole jiný než pozitivní pocit. Z této čtvrtiny pak pouze 5 procent respondentů zvolilo výrazně negativní hodnocení „štve mě“. Tomuto výsledku pak odpovídá i poměrně vysoká hodnota 74 procent rodičů, kteří by svoji školu doporučili svým známým. Z průzkumu též vyplývá, že většina rodičů je o dění ve škole dobře informována, když 79 procent respondentů odpovědělo kladně na otázku „Dává škola rodičům všechny informace, které potřebují?“.

Vnitřní vybavení škol pouze 9 procent rodičů popsalo jako špatné, 20 procent se vyjádřilo neutrálně a 71 procent ho považuje za dobré. Mezi hlavní oblasti, ve kterých by podle rodičů mělo dojít ke zlepšení, patří zejména počítačové učebny a IT vybavení obecně. Dvě třetiny rodičů jsou též spokojeny s počtem zájmových aktivit a kroužků a stejný počet respondentů považuje za vyhovující počet akcí, během kterých žáci jezdí mimo školu. Na druhou stranu 27 procent rodičů by uvítalo více exkurzí, výletů a pobytů, naopak 8 procent by uvítalo těchto akcí méně. Prostřednictvím zpětné vazby od svých dětí (či na základě znalosti jídelníčku) považuje 53 procent rodičů jídlo ve školní jídelně za kvalitní, 23 procent má neutrální postoj a 24 procent mu přiřadilo hodnocení „nekvalitní“.

Veškerým školám zapojeným do tohoto průzkumu – ať již zřizovaným městskou částí nebo soukromým – byly výsledky poskytnuty, aby s nimi mohly individuálně pracovat. V rámci MAPu s těmito daty pracujeme při přípravě dalších aktivit a taktéž plánujeme zopakování tohoto průzkumu mezi rodiči.

Jakub Lepš

zástupce starosty Prahy 11

grafy zdroj autor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme