Sportovní hřiště při ZŠ Milíčov se dočkalo opravy a nového povrchu

8. 11. 2021

Postupná rekonstrukce sportovišť v Praze 11 pokračuje. Mám radost, že rada městské části schválila další rekonstrukci sportoviště v naší městské části ještě v letošním roce, a to i přes velmi napjatý rozpočet.

Letos se dostala na řadu oprava povrchu víceúčelového venkovního sportovního hřiště, při ZŠ K Milíčovu 674. Stávající venkovní sportoviště při ZŠ K Milíčovu je tvořeno víceúčelovým hřištěm pro míčové hry o rozměru cca 74 x 43m s umělým trávníkem s pískovým vsypem. Povrch bohužel již vykazoval značné mechanické poškození způsobené degradací během 20 let, které od realizace uběhly. 

V průběhu času došlo dále k poklesu vrchní podkladové vrstvy kameniva s cementovým podložím. S ohledem na výše uvedené šlo považovat stávající stav hřiště za téměř havarijní, což bylo velmi nepříjemné, jelikož se jedná o školní hřiště, které je hojně využívané.

Nyní má hřiště podkladovou vrstvu opravenou a na ní leží zcela nový povrch. Venkovní sportoviště je tedy připraveno pro využití zejména místní základní školou a v odpoledních hodinách veřejností. Náklady na opravu byly v celkové výši přes 5,5 miliónu korun dle nejvhodnější nabídky vzešlé ve výběrovém řízení. Je velkým úspěchem, že se nám spolu se starostou Prahy 11 podařilo sehnat na tuto opravu dotaci od hl. m. Prahy ve výši 4 miliónu korun. Oprava tedy byla hrazena z větší části z externích zdrojů. Za poskytnutou finanční pomoc hl. m. Praze velmi děkujeme.

A v obnově jihoměstských sportovišť a jejich zázemí budeme pokračovat i nadále. V návrhu rozpočtu městské části Praha 11 na rok 2022 jsou plánované další tři rekonstrukce sportovišť, která využívají zejména místní základní školy. V plánu tak je kompletní renovace basketbalového hřiště u ZŠ Campanus, dokončení úprav ve sportovním areálu Hrabákova dle přání školy, družiny a místního atletického oddílu a oprava atletického oválu u ZŠ Milíčov.

Mgr. Jan Stárek (TOP09/STAN)

Radní pro sport, kulturu a volný čas

foro archiv autora

Galerie