Sport a kultura v končícím volebním období

21. 12. 2022

Během volebního období 2018 – 2022, kdy jsem byl ve funkci radního pro sport a kulturu, se toho podařilo v těchto oblastech opravdu hodně. Ovšem nešlo by to bez mých nejbližších spolupracovníků a kolegů na Úřadě městské části, Jihoměstské majetkové a.s. a zejména bez kolegů ve společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s. Tímto bych jim všem chtěl moc poděkovat za dosavadní spolupráci.

 Co se povedlo

Postavila se nová multifunkční sportovní hala u ZŠ Campanus, která je tak již čtvrtou halou na území městské části Praha 11, což Jižní Město v rámci Prahy činí zcela unikátní v oblasti sportovní infrastruktury.

Podařilo se dokončit opravy téměř všech školních hřišť při našich základních školách. Často velmi výrazně i za pomoci získaných financí ze strany hl. m. Prahy. Namátkou lze uvést školní hřiště při ZŠ Mendelova, ZŠ Milíčov, ZŠ Campanus, ŽS Pošepného nám. a ZŠ Mikulova. Zcela nové hřiště vzniklo u ZŠ Chodov.

Realizace Volnočasového areálu Kupeckého tzv. VAKu, která přinesla Praze 11 dvě pumptrackové dráhy, zcela unikání 3D tištěné parkourové hřiště, minirampu a nový workout. Další workout a parkourové hřiště přibylo na Roztylech. Nový pumptrack vznikl také na metru Opatov.

Opravili jsme střechy obou našich kulturních středisek – Chodovská tvrz a Kulturní centra zahrada.

V Kulturním centru zahrada jsme instalovali nové posuvné hlediště, které výrazně navýšilo divácký komfort.

Na Prahu 11 jsme přivedli nové sportovní, kulturní a volnočasové akce. Jen namátkou mohu zmínit Kulturní léto na Chodovské tvrzi – Divadlo na Jezerce a Bitva o Chodovskou tvrz, obří vodní skluzavku, Street festival pro mladé a Rodinný ČEZ Aquapalace běh v Centrálním parku.

Velkou radost mám i z toho, že se podařilo na Hájích – hřiště K Jezeru - po šesti letech dostat fotbal opět na trávu. Věřím, že i nové vedení v této věci bude konat konstruktivně a vyjednaný stav minimálně udrží v platnosti.

 Co je připraveno

Zimní stadion navzdory všem problémům a politickým půtkám po 50. letech na Jižním Městě bude. Jeho otevření pro veřejnost se čeká na přelomu února a března roku 2023. Poskytne jednu ledovou plochu pro hokej a veřejné bruslení a jednu plochu pro olympijský sport curling. Naše základní školy budou mít možnost zimní stadion využívat v rámci tělesné výchovy.

Adrenalin park Jižní Město u ulic Výstavní a Ke Stáčírně. Tento projekt se podařilo velmi významně posunout v létě 2022, kdy jsme jako Praha 11 získali potřebné pozemky u čerpací stanice OMV od hl. m. Prahy. Nyní máme zpracovanou podrobnou studii proveditelnosti a v rozpočtu pro rok 2023 je navrhována položka na zpracování projektové dokumentace na jeho realizaci.  

Nové zázemí sportoviště Schulhoffova, tedy zejména nové šatny a hygienické zázemí je v konečné fázi výběrového řízení a finančně zajištěno. Na jaře roku 2023 tedy půjde dokončit jeho realizaci.

Oprava atletické dráhy u základní školy Milíčov je ve stavu podepsané smlouvy o dílo a má zajištěné finanční krytí. Na jaře 2023 tedy dojde k její opravě. Pokud bude politická vůle lze pokračovat i v projektu atletického tunelu, který má v této lokalitě zpracovanou studii proveditelnosti.

Dále je kompletně připravena celková oprava Kulturního Centra Zahrada, kterou si po 20 letech služby již toto centrum zaslouží. Jedná se zejména o výměnu oken a opravu celé fasády.

Zároveň je připraven projekt nového Kulturního centra Anežky Malé na Jižním Městě I., který však potřebuje ještě zajistit finanční krytí pro jeho vlastní realizaci.

Všechny výše uvedené úspěchy se navíc podařili prosadit za bezprecedentní situace, která v České republice neměla dosud obdoby. Tedy probíhající pandemie COVID-19 a následně i s krizí spojenou s válkou na Ukrajině. Stále jsem připraven pomáhat Jižnímu Městu, pokud o to bude můj nástupce/kyně stát, rád mu předám své zkušenosti a doporučení, jak postupovat v připravených a rozpracovaných projektech.

Závěrem přeji všem obyvatelům naší městské části všechno nejlepší do nového roku, mnoho úspěchů v osobním tak profesním životě, a hlavně pevné zdraví. Sportovcům a kultuře podporu jakou si zaslouží.

Mgr. Jan Stárek

radní pro sport, kulturu a volný čas

foto: archiv autora

Galerie
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme