Separatista nebo Jánošík

23. 2. 2016

Ing. Jiří Štyler, starosta  Městské části Praha 11 zvolený za Hnutí pro Prahu 11 (HPP11),  inicioval svými prohlášeními článek „Sídlištní revoluce: Jižní Město pracuje na odtržení od Prahy“, který uveřejnil webový portál E15.cz a řada dalších médií od Aktuálně.cz po TV Nova.  Za prvotní myšlenku lze považovat větu „Máme metodiku, jak z městské části Praha 11  udělat obec Jižní Město. Je to otázka pár let“, a jak dále článek uvádí „Motivem pro vytvoření samostatné obce Jižní Město jsou vyšší daňové příjmy (až 22 tisíc korun na hlavu) a kontrola nad územím“. S tímto přehnaně optimistickým číslem je nutné polemizovat, neboť kromě lehce naznačeného problému s dopravou opomíjí všechny oblasti do, kterých hl. město Praha investuje, nebo které dotuje ze svého rozpočtu. Jedná se především o energetické a infrastrukturní vstupy (metro, autobusy), provozování systémů a zajišťování služeb, jako např. komunikace, veřejné osvětlení, městská policie a třeba složky integrovaného záchranného systému, až po výstupy v podobě svozu odpadů a nákladů na odvádění odpadních vod (rekonstrukce a stavba Ústřední čistírny odpadních vod na Trojském ostrově). Nezanedbatelný není ani poměrný podíl na dluhu hl. města Prahy, který by jistě městská část musela po odchodu vyrovnávat.

Po týdnu intenzivního mediálního života, však tato kauza vyvolala řadu reakcí, zaměřených spíše jako tlak na modifikaci přerozdělovacího procesu z daňového výnosu mezi Hlavním městem Prahou a městskými částmi. K tomuto jistě oprávněnému, ale citlivému  procesu by se mělo přistupovat zodpovědně s cílem hledat vyvážená řešení, neboť doba revolučních změn je dávno za námi.  TOP 09 takové navyšování podporuje, čehož důkazem je postoj našich zastupitelů v ZHMP, kteří navýšení pro rozpočet roku 2016 podpořili. To, že prvotním cílem vyjádření pana starosty nebyla nyní zdůrazňovaná a preferovaná kritika nefunkčnosti volených orgánů hl. m. Prahy, vyplývá ze skutečnosti „že řadu měsíců připravovaná“ aktivita měla začátek v dobách, kdy se tyto problémy ještě nestaly mediálním tématem. Také skutečnost, že podobné separatistické tendence (počátkem 90. let probíhala petice za odtržení původního Chodova od MČ Prahy 11) mají v místě bydliště starosty svoji tradici tomu může nasvědčovat.

Nyní se v této současné mediální vlně vynořují různé návrhy, počínaje  tvořivými reakcemi občanů na sociálních sítích, v převážné většině ironizujících tyto separatistické choutky, až po vážně myšlenou radikální transformaci Hlavního města Prahy na kraj a městských částí na samostatné obce. Rizika takového manévru v podobě nesčetných sousedských sporů a následné desintegrace města nejsou samozřejmě zmiňována, ale postup a argumentace např. pana starosty Štylera jsou jasným důkazem takového rizika. Na druhou stranu také na úrovni Hlavního města Prahy ať u volených zastupitelů, nebo pořizovatelů různých úrovní územně plánovacích dokumentací je potřeba zasvěceně a citlivě přistupovat ke specifickým  potřebám rozvoje okrajových částí Prahy a vyvažovat mezi potřebami centrálních a okrajových částí Prahy.          

Ing. Stanislav Urbánek, CSc, radní MČ Praha 11 za TOP 09

Štítky
Osobnosti: Stanislav Urbánek