Narodil jsem se 30. 5. 1957 v Mostě. Po ukončení střední školy jsem byl přijat na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ke studiu speciální pedagogiky. Absolvoval jsem v roce 1982. Pracoval jsem jako vychovatel delikventní mládeže a mladých toxikomanů v pražských výchovných ústavech. Experimentálně jsme s kolegy založili preventivní zařízení středisko výchovné péče, které bylo po roce 1989 pro výrazný pozitivní efekt vřazeno do zákona jako nově vznikající školská instituce.

V roce 1989 jsem získal doktorát v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s poruchami chování a drogově závislých. V roce 1992 jsem absolvoval výcvik v psychoterapii, na který později navázaly kurzy v dalších terapeutických technikách a supervizi v pomáhajících profesích.

V roce 1989 jsem s kolegy založil Občanské fórum pedagogických pracovníků, které bylo v roce 1991 transformováno v profesní Pedagogickou unii. V roce 1991 jsem stál u zrodu nové České školní inspekce a pět let řídil školní inspektorát v Praze. Během války v zemích bývalé Jugoslávie jsem byl členem týmu terapeutů v humanitárních střediscích Ministerstva vnitra ČR pro práci s občany Bosny osvobozenými z koncentračních táborů a s dalšími uprchlíky z této oblasti.

V roce 1996 jsem nastoupil do služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde jsem řídil tým pracovníků zabývající se výchovou a vzděláváním dětí a žáků se zdravotním postižením včetně dětských domovů, diagnostických a výchovných ústavů. Podařilo se nám také založit nový systém prevence rizikových forem chování dětí a mládeže, který přes menší úpravy platí i v současnosti.

Během své práce na ministerstvu jsem řídil několik víceletých mezinárodních projektů včetně projektů Evropské unie. Za mého řízení speciálního školství byla Česká republika přijata za člena Evropské agentury pro speciální vzdělávání při Radě Evropy. Reprezentoval jsem resort školství v mnoha vládních, meziresortních a resortních odborných koncepčních týmech. Jsem spolutvůrcem „Bílé knihy, základního koncepčního dokumentu resortu školství pro 21. Století“, školského zákona a některých dalších resortních předpisů a metodických textů. Mám za sebou četnou publikační činnost.

V současné době pracuji na Magistrátu hlavního města Prahy v pozici odborného pracovníka pro vzdělávání a výchovu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vedu agendu nadačního fondu Cesta ke vzdělání, který byl založen pro realizaci možností nadaných pražských žáků, studentů a pedagogů studia a odborných stáží v zahraničí.

Jak z mého životopisu vyplývá, do vstupu do TOP 09 v létě 2009 jsem nebyl nikdy před tím členem žádné politické strany. Za svoji dosavadní praxi sem získal množství zkušeností v různých pozicích státní správy a samosprávy.

Se svojí pětičlennou rodinou žiji již déle jak deset let v Šeberově a mám velkou chuť pomáhat při zkvaltování života občanů a kultivaci politického prostředí na území hlavního města Prahy i v Šeberově samém.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme