Narodil jsem se 15.9.1955 v Podbořanech. Gymnasium jsem vystudoval v Žatci, ukončil ho maturitou v roce 1974. V letech 1974-1980 jsem studoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze. Jsem rozvedený, mám 3 děti, Petr 1983, Šárka 1986, Viktorie 2005.

Mezi moje záliby patří sport, aktivně triatlon, stolní tenis a cestování.

Po skončení studia jsem jako lékař absolvoval základní prezenční službu v délce 1 rok. V roce 1981 jsem nastoupil jako sekundární lékař na chirurgickou kliniku Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4. Zde jsem pracoval do roku 1995. V roce 1983 jsem složil atestaci I. stupně z chirurgie a v roce 1986 jsem složil v tom samém oboru atestaci II. stupně. Zde pod vedením prim. MUDr. J. Sváčka a později prim. MUDr. V. Visokaie  jsem se zdokonaloval ve všech oblastech chirurgie.

Začátkem 90 let jsem se významnou měrou zapojil do rozvoje moderní operační léčby, laparoskopie. Z tohoto důvodu jsem v roce 1995 přešel do Městské nemocnice v Neratovicích, protože zde bylo významné laparoskopické pracoviště vedené prim. MUDr. V. Drahoňovským. Zde jsem pracoval do roku 2000. Během této doby jsem opakovaně publikoval výsledky na českých a zahraničních odborných kongresech. V roce 1996 mi byl udělen certifikát k provádění laparoskopických operací všech stupňů a v roce 2006 jsem absolvoval odbornou stáž v Lipsku s udělením certifikátu pro endovenosní laserovou terapii.

Od roku 1998 pracuji v zdravotnickém zařízení Palas Athéna na Jižním Městě. Zde byla poskytována ambulantní péče v oborech chirurgie, ortopedie a radiodiagnostika. Od roku 2001 je zde otevřeno oddělení jednodenní chirurgie, nejprve jako první pilotní projekt VZP v ČR, po jeho osvědčení byla podobná pracoviště otvírána na jiných místech republiky. Za tuto průkopnickou práci jsem byl výborem České chirurgické společnosti Jana Evangelisty Purkyně pověřen vypracováním Standardu jednodenní chirurgie pro ČR, což jsem provedl.

Provádění operačních výkonů v režimu jednodenní chirurgie je moderním způsobem léčby, který je velkým přínosem pro pacienta  a zároveň je levnější pro zdravotní pojišťovny. Z tohoto důvodu je ve světě velmi rozšířen, v naší republice se zatím prosazuje obtížně, především pro odpor stávajících lůžkových zařízení, pro které je toto konkurence.

Jsem členem Sdružení privátních ambulantních chirurgů, kde jsem 1. místopředsedou, jsem členem ČCHS JEP, European  Assotiation  for endoscopic Surgery a dalších odborných organizací. Nejsem členem žádné politické strany.

V komunálních volbách jsem jako nestraník kandidoval již roce 2006. Tehdy mi bylo umožněno kandidovat za sdružení Volba pro město. Rád bych přispěl ke změně politiky na Jižním Městě. Politickou stranu TOP 09 vnímám jako subjekt, který má možnost změnit poměry v Praze k lepšímu. Rád bych se do tohoto dění také zapojil, protože si myslím, že současná situace by potřebovala změnu. Díky svému členství v řadě republikových zdravotnických komisí a výborech jsem dobře informován o organizaci i problémech českého zdravotnictví. Jsem si vědom, že potřebné změny se budou uskutečňovat s velkými obtížemi, ale pokusil bych se být v této činnosti nápomocný.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme