Narodil jsem se v roce 1961 v Kroměříži. Jsem ženatý a mám dvě děti. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu strojnickou v Přerově a následně Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po absolvování školy a základní vojenské prezenční služby jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem pracovat v oblasti zahraničního obchodu.

Po změně společenskoekonomických poměrů v roce 1989 jsem následně pracoval ve vedoucích pozicích v oblasti marketingu. Své znalosti jsem zúročil například prací pro Pivovar Velké Popovice, a.s., anebo v Ústředním automotoklubu České republiky. Současně jsem také marketing přednášel na Masarykově gymnáziu v Říčanech a Akademii Jana Amose Komenského v Praze. Od roku 2005 pracuji jako finanční poradce.

Přestože jsem nikdy nebyl členem žádné politické strany, po celou dobu profesní kariéry jsem politiku se zájmem sledoval. Nicméně domníval jsem se, že ji dělají správní lidé na správných místech. Jak šel čas, zažíval jsem podobně, jako ostatní spoluobčané, různá zklamání a rozčarování.

Po vzniku politické strany TOP 09 jsem se především kvůli sympatiím k panu Schwarzenbergovi a realistickým postojům, které strana deklarovala, rozhodl pro podání přihlášky do této strany. Na snaze vnést do politiky více odpovědnosti, korektnosti a slušnosti bych se rád podílel.

Svou prací na komunální úrovni chci přispět ke zlepšení kvality života spoluobčanů na Jižním Městě, a to převážně v oblasti bydlení. S tím souvisí kvalita a rozsah poskytovaných služeb, možnost kvalitního kulturního a sportovního vyžití. Prioritou pro mne je zkvalitnění životního prostředí.

Budu podporovat úspěšné dokončení privatizace bytového fondu a jeho důslednou regeneraci. Zasadím se o rozšíření oblasti příspěvků z Fondu podpory regenerace městské části, rovněž o podporu při výměně stávajících společných hliníkových elektroinstalačních rozvodů a odstranění zdravotně závadných materiálů v domech, např. azbestu.

Budu prosazovat kvalitní regeneraci veřejného prostranství a uličního mobiliáře, která Jižní Město výrazně oživí. Budu usilovat o výsadbu stromořadí doplněných vodními prvky.

Jsem příznivcem nových a netradičních řešení. Budu iniciovat prosazení projektu adopce stromů a také projektu adopce laviček, kdy se naši občané budou moci podílet na jejich pořízení.

Budu prosazovat takové kroky a řešení, aby život na Jižním Městě byl příjemný a plnohodnotný ve všech směrech a lidé se zde cítili skutečně velmi dobře.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme