Je mi 67 let, jsem ženatý, mám tři děti a dva vnuky. V roce 1969 jsem, promoval na Fakultě strojní ČVUT v Praze a zde, s výjimkou čtyř let, působím v pedagogických funkcích do současnosti. Ve zmíněných čtyřech letech 1994 – 1998 jsem vykonával funkci zástupce starosty na Praze 11, jako člen ODS, s kompetencemi územní rozvoj, životní prostředí a doprava. Podílel jsem se na přípravě územního plánu, řady užitečných staveb jako OC Chodov, realizaci několika kruhových křižovatek a rozšiřování parkovacích míst. Za svůj úspěch považuji zavedení městského informačně orientačního systému. Následně v letech 1998 až 2006 jsem byl členem Zastupitelstva městské části Praha 11.

Mohu zodpovědně posoudit, že za celé mé dlouholeté působení v zastupitelstvu se nedělo tolik nepravostí, jako je tomu nyní. Je tomu tak i přes to, že mediálně vytvářený obraz se snaží přesvědčit občany o opaku. Jde o arogantní styl uplatňovaný vůči občanům a zastupitelům s odlišným názorem. Záznamy z jednání zastupitelstva, přístupné na internetu, jsou však objektivním důkazem. Dalšími  kauzami jsou neprůhledné prodeje obecních pozemků,  za cenu výrazně nižší něž  je cena obvyklá v dané lokalitě.

Investiční záměry developerů jsou také velkým problémem, zejména pro jejich častou předimenzovanost a nezohledňování konečné kapacity využívaných dopravních komunikací. Jako příklad mohou sloužit investiční záměry připravované pro Litochlebské náměstí, ulici Chilskou u metra Opatov a projekt Porto Háje. Značným problémem se také stávají záměry výstavby v  lokalitách Trojmezí a Roztyl, kde se dopravní obslužnost řeší pouze napojením na stávající komunikace.

Problematické investiční záměry se mohou prosazovat jen u samospráv, které nemají ujasněný koncepční názor na rozvoj spravovaného území a ocitají se díky tomu ve vleku investorů. Neregulovaný a samospádný vývoj v investiční výstavbě, bez schopnosti zdůvodnit a prosadit do investičních záměrů chybějící občanskou a dopravní infrastrukturu, je tím nejhorším scénářem, který může Jižní Město potkat.

Za účasti nejširší veřejnosti budu proto usilovat o zpracování strategické urbanistické vize rozvoje Jižního Města, která by měla být zohledněna při přípravě nového územního plánu.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme