Narodila jsem se 26.1.1976 v Brně. Své dětství jsem prožila v malé dědině Blučina, kde jsem navštěvovala základní školu do čtvrté třídy, od páté třídy jsem dojížděla do blízkého města Židlochovice. V přelomovém roce 1989 jsem dělala zkoušky na Střední Zemědělskou školu v Kloboukách u Brna, obor pěstitel-chovatel. Po maturitě v roce 1994 začala studovat Mendlovu Zemědělskou a Lesnickou Univerzitu, Zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě. Studium jsem ukončila státní závěrečnou zkouškou v oboru technologie zpracování zahradnických produktů a získala jsem titul inženýr.

Mé pracovní zkušenosti jsem postupně získala v Praze. Začínala jsem pracovat jako obchodní asistentka ve firmě Brema s.r.o. zabývající se klimatizační technikou od osobních aut až po velké zemědělské sklady pro ovoce a zeleninu, ale neustále mě to táhlo do jiné sféry, tak jsem se přeorientovala a začala se profilovat ve vývoji a výzkumu. Po základním výzkumu v Botanickém ústavu AVČR (DNA rostlin) jsem následně dostala velmi zajímavou pracovní nabídku ve vývoji kosmetiky v české firmě Dermacol, a.s., kde jsem pracovala tři roky. Z důvodu zvětšování podniku došlo ale ke stěhování firmy mimo Prahu, a tedy k hledání nového zaměstnání - poslední pracovní zkušenost mám z mezinárodní retail společnosti Tesco ČR a.s., kde jsem se zabývala kvalitou potravin privátní značky. Nyní jsem již druhým rokem na rodičovské dovolené.

Mým největším koníčkem je moje rodina, tedy můj manžel a náš jednoletý syn Čeněk. Ráda s nimi chodím do přírody a mezi jeho vrstevníky, vítám tedy existenci každého dětského hřišťátka nebo klubu pro maminky s dětskou hernou. Naše městská část je v tomto ohledu velmi aktivní, avšak i zde jsou jisté mezery, které bych ráda pomohla vyplnit.

Do veřejného života jsem se zapojila před necelými třemi lety v komisi pro dopravu a životní prostředí, která je poradním orgánem starosty. V rámci práce v této komisi jsem se spolupodílela na organizaci a moderování nově vzniklé akce, kterou chceme založit další příjemnou tradici naší městské části, a to je zdobení Vánočního stromu na Kateřinském náměstí. Po zamyšlení nad tím, jak se více aktivně zapojit do komunální politiky a tím se více podílet na perspektivnějším a modernějším rozvoji naší městské části, jsem se přihlásila k členství v nové straně TOP 09 (před tím jsem nebyla členkou žádné politické strany), a přijala nabídku kandidovat za ni do zastupitelstva naší městské části, neboť se ztotožňuji s vizemi této strany i lídra její kandidátky Ing. Filipa Ranoše, se kterým jsem ve výše zmíněné komisi spolupracovala. Nejbližší mi je právě práce s dětmi a zlepšování (nejen jejich) životního prostředí, se kterým souvisí zvyšování kvality života. Proto bych se ráda aktivně účastnila organizace akcí pro děti, mládež a jejich rodiče a pracovala na urbanistické a krajinářské vizí našeho životního prostoru (tedy naší, ale i sousedních městských částí) a pomáhala uvádět tuto vizi ve skutečnost.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme