Proč jsem nehlasoval „PRO“

7. 8. 2018

V posledním čísle Zpravodaje uvedla paní starostka, že jako zastupitel Hlavního města Prahy jsem nepodpořil půjčku hlavního města Městské části Šeberov na výstavbu nové mateřské školy v Hrnčířích, ačkoliv jsem mohl. To je pravda. Mému postoji při jednání pražského zastupitelstva předcházelo jednání místního zastupitelstva dne 18. prosince 2017 a zastupitelstva následujícího, na němž opozice jasně odmítla návrh staronového vedení zbourat budovu stávající školky a nahradit ji kontejnerovou výstavbou. Důvodem odmítnutí nebylo, že projekt nepředkládá opozice, avšak značná nehospodárnost a pouze krátkodobé řešení s minimálním efektem za hodně peněz.

Nebyl jsem proti půjčce od Hlavního města Prahy ve výši 24,5 mil. Kč naší městské části, ale proti jejímu využití. To, že potřebujeme zvýšit kapacitu mateřské školy v Hrnčířích, je jasné. I my jsme tento problém chtěli řešit. Nicméně každá investice by měla být směřována ne k „zaplácnutí“ aktuální díry, ale měla by v rámci své přidané hodnoty zajišťovat jistou perspektivu. A to mi zde chybí. Dá se totiž předpokládat, že s dalším rozvojem Hrnčíř dále porostou počty předškolních dětí. Je tedy pravděpodobné, že až aktuální půjčku splatíme, zjistíme, že potřebujeme kapacity další. A znovu budeme hledat urychlené řešení.

Zbouraná budova hrnčířské mateřské školy byla umístěna na pozemcích o výměře 1 946 m2. Z toho zastavěná plocha byla cca 220 m2. Nová školka by měla mít zastavěnou plochu 522 m2, tj. pro potřeby zahrady a hřiště zbývá přibližně 
1 400 m2. To je pro dvojnásobný počet dětí dost málo.

Opozice v zastupitelstvu MČ Praha – Šeberov navrhla provést výstavbu nové školky na volné parcele č. 1149. Tato parcela je zcela v souladu s námi navrženým záměrem a dle platného územního plánu je určena pro veřejnou vybavenost. Výměra parcely je 8 029 m2, což je pro mateřskou školku více než dostačující, a to i s perspektivou případného rozšíření v dalších letech. A vzhledem k možnosti umisťovat do mateřských škol děti od 2 let, je předpoklad zvýšené poptávky na volná místa pravděpodobný.

Navržený projekt předpokládá investiční náklady ve výši 30 mil. Kč. Byla zdemolována zcela funkční budova mateřské školy, která v letech 2003 až 2005 prošla rekonstrukcí – zateplení obvodového pláště, nové otvorové výplně, nová kuchyně, v roce 2012 pak byla provedena sanace proti vlhkosti a výměna plynových kotlů – investice za více jak půl milionu korun. Odhadovaná hodnota zbourané budovy byla cca 10 mil. Kč. Za tu cenu se mohla nabídnout např. k prodeji a realizace nové školky by se o tu částku zlevnila. Umístění nové školky na volném pozemku by bylo navíc bez rizika že se výstavba protáhne a na začátku nového roku nebude po zbourání staré budovy kam děti umístit.  

Dalším argumentem pro změnu záměru je dopravní obslužnost. Zmíněná parcela, na které opozice navrhovala umístit novou školku, leží vzdušnou čarou cca 250 m od místa školky stávající. Je přístupná po obousměrné ulici K Safině. Realizovaná školka je umístěna v úzké, jednosměrné ulici „U školky“. U současné školky není dostatečně zajištěno parkování – maximálně sedm míst. Navíc jsou tato parkovací stání umístěna na soukromém pozemku, a to bez písemného souhlasu majitelů či uzavřené smlouvy, což je rovněž typické pro současné vedení radnice. Mimochodem, s majiteli těchto pozemků vede Hl. m. Praha již osmým rokem z popudu městské části soudní spor o jiné pozemky, a je tedy otázkou, jak dlouho budou moci být tato parkovací místa využívána.

Toto vše jsou důvody, proč jsem nehlasoval pro způsob, jak má být navýšena kapacita mateřské školy – za 30 mil. Kč o jednu skupinu. To je, myslím, nejdražší investice s tak malým efektem široko daleko. Je nehospodárná a nevýhodná z déledobější perspektivy. Jedná se o vynaložení veřejných prostředků, tj. peněz daňových poplatníků, a proto je škoda, že nebylo přistoupeno k úspornějšímu a operativnějšímu řešení, byť bylo z řad místní opozice. A argument, že hrnčířští jsou zvyklí mít mateřskou školu na tomto místě a tradici je třeba ctít za každou cenu, čímž argumentovalo vedení radnice kdykoliv opozice nadnesla toto téma, nemůže u rozumně uvažujících lidí obstát.

Jiří Pilař

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme