Příspěvek k problematice tranzitním dopravy na území Městské části Praha 11, aneb jak se hazarduje se zdravím občanů Jižního Města

6. 10. 2016

Jistě většina obyvatel Jižního Města při použití osobních automobilů, nebo autobusů MHD v posledních týdnech, zaznamenala nebývalé dopravní zácpy, především na D1, tedy souvislé řady stojících kamionů dokonce daleko před Jižním Městem. Kritický stav je představený na úvodním snímku, který také objektivně dokazuje, že se jedná o mimořádnou a dočasnou situaci, související s pokládkou protihlukového asfaltu na Spořilovské radiále. Zmíněná dopravní kalamitní situace má ale i vedlejší přínos a to ten, že názorně ukazuje dopravní zátěže na D1 v sousedství jihoměstské zástavby. Oficiální údaje Ústavu dopravního inženýrství z 2015 uvádějí v profilech D1 na Jižním Městě 13000 pomalých vozidel (kamionů) v pracovních dnech. K tomu je nutno přičíst 90300 osobních automobilů.

Co způsobil lokální egoismus

Tyto dopravní zátěže jsou způsobeny potřebou radiálního propojení od zaústění dokončené stavby 512 Pražského okruhu do D1 u Nupak na část Městského okruhu, tedy na Jižní spojku pod Spořilovem.

Jedná se tedy o provizorní, tudíž nelogické radiální propojení dvou silničních okruhů, vynucené nerealizací části vnějšího okruhu, označované jako úsek 511, který měl tranzitní dopravu dovést na počátek dalšího hotového úseku 510 u Běchovic a následně propojit s dálnicemi D11 - hradeckou  a mladoboleslavskou D10. Dopravní situace, kterou nyní vidíme na D1, jsou ale na Spořilově smutnou každodenní realitou již roky a to v situaci, kdy nejbližší panelový dům je od dopravních pruhů vzdálen pouhých 16m. Snaha odlehčit katastrofální situaci na Spořilově, tj. snížení zátěží o 50%, vedla k dalšímu provizornímu opatření a to k protažení tranzitní dopravy ve směru opačném až na Kačerov a tam přes přemostění Jižní spojky k napojení na Brněnskou a dále na D1. Občané Prahy 11 jistě již delší dobu znají dopravní problémy vyvolané tímto řešením při najíždění na zmíněnou Jižní spojku. Navíc stojí za zmínku, že v tomto místě je tranzitní doprava dovedena do vzdálenosti pouhých cca 5km od Václavského náměstí.

511 mapa

zdroj: www.okruhprahy.cz

Z použitého označení úseků vyplývá, že chybí stavba 511, která je názorně uvedena na předcházející situační mapce jihovýchodního segmentu pražského okruhu. Přestože zde nyní již 21 pražských městských částí a řada obcí středočeského kraje vyjádřilo prostřednictvím svých starostů požadavek za urychlenou dostavbu SOKP stavbu 511, daří se výrazně menšinové skupině politiků SNOP (Sdružení nezávislých občanů Prahy) blokovat realizaci této, v dané situaci jediné a na dlouhou dobu reálné stavby. Tento odpor je veden systematicky, dlouhodobě a hlavně po právní stránce kvalifikovaně, takže získává větší mediální odezvu, než mu objektivně přísluší, naštěstí v demokratické společnosti má každý právo vyjádřit k takovým postupům svůj třeba negativní názor.  Kritický názor vůči krokům odpůrců stavby je nanejvýš nutný, neboť důsledkem jejich kroků  je zdržení stavby o více než 10 roků, dvojnásobné zrušení územního rozhodnutí a označování proběhlého posouzení vlivu na životní prostředí EIA za zastaralé, neboť evropská legislativa za tu dobu přišla s novými právními předpisy. Také napadání Zásad územního rozvoje vyžadující opakované aktualizace značně oddálilo přípravu stavby, až poslední žaloba byla v únoru 2016 Městským soudem zamítnuta a byly odmítnuty i všechny argumenty žalující strany. Přesto konečným důsledkem, především díky stížnostem zasílaným do Evropské komise (EK), je současné vyřazení této stavby z vládního souboru  11 prioritních dopravních staveb posuzovaných ve výjimečném režimu. Uplatněný negativní postoj EK v předmětné záležitosti, pak ve svých dopadech na zdraví desítek tisíc a na katastrofální dopravní situace u statisíců obyvatel jihovýchodu Prahy nepřispívá v současné krizové situaci EU k její oblibě.

Takové hry se dají opravdu hrát do nekonečna a současná taktika spočívající v požadavcích na opětovné projednání EIA,  s důrazem na  variantní posuzování nabízených tzv. rozumných variant spočívajících jen v odsunutí problému na území jiných vzdálenějších, ale samostatných obcí s vlastním územním plánem.  bez jejich předchozího souhlasu, tedy neprojednaných je totéž, jako si dát do volebního programu „My Vám chceme zakonzervovat stávající uspořádání na další desetiletí“. Vrcholem neserióznosti je tvrzení, že dříve občany podporovaná trasa JVD (jihovýchodní dlouhá) není totožná s 511 a proto je nové variantní posuzování nezbytné.

Z těchto důvodů byl do zastupitelstva MČ P11 v květnu 2016 předložen návrh usnesení s podporou „Urychlené a prioritní dostavby Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy, tj. stavby 511“. Toto usnesení č.  0006/17/Z/2016 bylo přijato většinou hlasů zastupitelů šesti klubů z celkových sedmi zastoupených v tomto orgánu MČ, viz obrázek.

hlasovani-o-511-na-p11

 Postiženým občanům v našem případě Prahy 11 tak nezbývá než se bránit akcemi, jak dokresluje postava vítající zastupitele HPP11 a děkující jim za „spolupráci“ před konáním posledního zastupitelstva. Členové HPP11 jistě s touto aktivitou neměli problém, když sami na svých webových stránkách HPP11 mají zaručeně správné výpočty, že zase zbytečně umře 44 obyvatel Jižního Města v důsledku znečišťování ovzduší automobilovou dopravou. Že nám ale chtějí zakonzervovat největší zdroj znečištění na další desetiletí, o tom decentně mlčí.

Ing. Stanislav Urbánek, CSc

Radní MČ Praha 11

foto zdroj autor a www.okruhprahy.cz

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme