Předávání připomínek k územní studii Opatov na magistrát

28. 2. 2019

Členové místní organizace TOP 09 Praha 11 připomínkovali návrh územní studie Opatov – Na Jelenách

Magistrátu l. m. Prahy jsme doručili připomínky k návrhu územní studie pro území Opatova a Na Jelenách. Hlavními připomínkami jsou neřešené otázky deficitu parkovacích míst pro rezidenty, nesouhlas s možným umístěním výškové budovy u Litochlebského náměstí v blízkosti pietního místa, snížení výškové hladiny budov směrem k vilové zástavbě Starého Chodova, žádost o rozpracování druhého výstupu z metra Opatov, MHD a cyklostezek, návrh rozšíření propojení obou lokalit přes dálnici D1 za účelem odhlučnění území, či řešení lokality Na Jelenách jako polyfunkčního území v rámci možností daných platným územním plánem a zvětšení retenční nádrže.

Všem členům místní Topky díky moc za podporu, kterou vyjádřili svými podpisy. Těšíme se na další spolupráci se zpracovatelem studie, která, jak věříme, povede k řešení území ke spokojenosti obyvatel!

Odkaz na historii zpracování územní studie a její návrh

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/uzemni-studie/uzemni-studie-opatov-na-jelenach.html

Tereza Dolanská, místopředsedkyně MO TOP 09 Praha 11

foto archiv autora

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme