Pohádka o zlé koalici a hodné opozici v Šeberově

22. 2. 2016

Vážení spoluobčané, za devatero horami a devatero řekami bylo království, kde vládla zlá koalice složená z politické strany TOP 09 a sdružení nezávislých kandidátů Náš Domov – Dobrá Adresa. Tato zlá koalice, vedená naprosto neschopnými lidmi, vládla království zlou krutovládou. Likvidovala zeleň, sestavovala špatné rozpočty, nestíhala termíny a celkově pohrdala vším a všemi. Tato zlá koalice nastoupila po velice úspěšném období, kdy zde vládla současná opozice.

Tato opozice složená z hnutí Pro Prahu případně Pro lepší obec a stranou ODS, konala jen dobro. Myslela na blaho všech občanů, výborně investovala peníze všech (třeba do Islandských fondů – ztráta 3 mil Kč?), výhodně prodávala obecní majetek (kulturní dům v Hrnčířích), ještě lépe rekonstruovala a stavěla (třeba budovu špýcharu – která nemá v současné době žádné využití a sportareál v Šeberově, který je postavený „na černo“ a v nejhorším případě hrozí jeho odstranění – protože jak známo „na černo“ se nesmí stavět). Dále měla naprostý pořádek na úřadě (třeba nechyběly žádné smlouvy a tajemník byl bezchybný, chodil řádně do práce, a když byl nemocný, opravdu byl doma a ne na vinobraní).

Toto období blaha skončilo volbami v roce 2014. Nezodpovědní občané a špatný volební systém způsobili, že byla tato vláda blaha a zodpovědnosti vystřídána tou zlou, současnou. Proto zodpovědná opozice (asi po vzoru pana Mlejnského na Praze 11 – bývalý člen ODS, dnes předseda hnutí asi také „pro něco“) začala vydávat svůj tisk, ve kterém konečně zpravuje všechny občany s pravdou a celou touto pohádkou. No a jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes.

Honza Brich, zastupitel za TOP 09 v Šeberově