× Pohněme s tím. Společně!

Plány v oblasti sportu a kultury pro rok 2020

8. 1. 2020

I když ještě není schválena finální verze rozpočtu naší městské části pro rok 2020 (to je v plánu až na zastupitelstvu 31. 1. 2020), v jeho návrhu najdeme řadu bodů, které ukazují, jakým směrem se v daném roce v každé gesci budeme ubírat. Co tedy v roce 2020 ve sportu a kultuře plánujeme?

Sport

I v tomto roce budeme pokračovat v rekonstrukcích sportovišť a jejich zázemí. Konkrétně se bude jednat o opravu multifunkčního hřiště při ZŠ K Milíčovu, které je nyní v téměř havarijním stavu, o renovaci sportovišť v areálu ZŠ Pošepného nám., které nebyly opraveny v roce 2019, a také o další rekonstrukce či zlepšení zázemí sportovišť v Praze 11.

Chceme pokročit v záměru výstavby adrenalinového parku v blízkosti ulice Mírového hnutí, ale stále je kardinální otázkou, jak získat pro tento projekt potřebné pozemky. Zázemí pro adrenalinové aktivity na území MČ Praha 11 dosud chybí. V areálu by se mělo nacházet parkourové hřiště s umělým povrchem, pumtracková dráha, dětský skatepark pro začátečníky a skatepark pro pokročilé, včetně tzv. bazénů.

Rada městské části se rovněž zavázala prověřit možnost vybudování venkovního koupaliště na Jižním Městě. Proto byla v roce 2019 založena pracovní skupina, která se tímto projektem intenzívně zabývá. V roce 2020 bude vytipována vhodná lokalita a zhotovena studie proveditelnosti.

Podpora sportu v rámci transparentních a predikovatelných dotačních programů bude pokračovat i v roce 2020, a to v obdobné výši jako v roce loňském. Novinkou je příprava zavedení elektronického systému dotací, která bude probíhat po celý rok. V následujícím roce by měl být systém již v ostrém provozu. Tato změna je konzultována jak se sportovci ve sportovní komisi, tak s příslušnými pracovníky úřadu městské části. Elektronizace dotací by měla přinést zejména zjednodušení práce všem zainteresovaným a také zvýšení kontroly udělování a čerpání dotací.

 

Kultura

Vedení městské části si uvědomuje, že investice v oblasti kultury byly v minulosti  menší, než bylo potřeba. Proto je chceme v tomto roce výrazně posílit. Finanční prostředky by měly jít zejména do Kulturního centra zahrada, tedy  jednoho z našich páteřních kulturních zařízení, které by se tak letos mělo dočkat zásadních oprav. Jeho renovace by následně měla pokračovat i v roce 2021. U Chodovské tvrze máme v plánu v letních měsících opravy poškozené šindelové střechy, včetně očištění a impregnace.

Na vhodném místě v Centrálním parku chceme umístit dočasnou stavbu kavárny – občerstvení s veřejnými toaletami, a to s ohledem na to, že bude pokračovat renovace parku ze strany hl. m. Prahy. Stavebně se uvažuje o použití unimo buněk. Účelem této dočasné stavby je zvýšení komfortu návštěvníků Centrálního parku.

V roce 2020 je také plánován taneční a volnočasový rodinný Street festival. Akci budou dominovat taneční soutěže ve street dance a break dance v kategoriích děti, junioři a dospělí. Součástí festivalu bude bohatý doprovodný program pro děti i celé rodiny.

Toho, co chceme v roce 2020 v oblasti sportu a kultury na Jižním Městě realizovat, je opravdu hodně. Držte nám tedy všichni palce, ať jsou naše plány brzy realizovány, finančně kryty a nezůstanou jen na papíře.

Všem přeji do nového roku hodně štěstí a pevné zdraví. Třeba se s některými z vás potkám na reprezentačním plesu Prahy 11, který se uskuteční 14. března 2020 v TOP Hotelu.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme