× Pohněme s tím. Společně!

Plánovací setkání s občany v Hájích

3. 3. 2020

Loni na podzim jsme na můj návrh zapojili naši městskou část do Národní sítě Zdravých měst ČR. A jednou z věcí, které jsem si dal za cíl při svém působení zde na radnici změnit, bylo zajistit lepší a efektivnější způsob zapojování obyvatel do rozhodovacích procesů, než tomu bylo dosud. Národní síť Zdravých měst má s participací dlouholeté zkušenosti, a tak zbývalo jí doporučovaný model začít využívat, k čemuž jsme poprvé přistoupili ve čtvrtek 6. února 2020, a to v týmu, ve kterém mě doplnily Ing. arch. Kristýna Jirsová a koordinátorka participativního rozpočtu Prahy 11 Alžběta Plocová, DiS.

V tento den jsme v podvečer uspořádali pro sousedy v lokalitě vymezené hájeckými ulicemi Stachova a K Jezeru první veřejné setkání v duchu výše zmíněného participativního přístupu. Cílem této akce bylo zjistit, jak si místní přejí, aby se volné prostranství na rohu ulic K Jezeru a V Hájích mohlo do budoucna změnit k lepšímu. Po obhlídce místa samotného se převážná část z více než 30 účastníků přesunula do nedaleké mateřské školy, kde proběhlo samotné plánovací setkání: u tří stolů jsme v menších skupinkách přímo nad mapami a plány diskutovali o přáních a představách jednotlivých sousedů a veškeré návrhy jsme hned na místě zapisovali. O všech zapsaných návrzích se následně hlasovalo. Na závěr jsme výstupy od jednolitých stolů prodiskutovali společně a proběhlo finální hlasování o nejžádanějších variantách dalšího postupu.

Nejvíc hlasů získalo zachování stávajícího přírodního využití místa doplněného o květinovou louku, přislíbeno bylo i umístění nového odpadkového koše. Původní myšlenku, že úpravy tohoto prostranství budou financovány z daru investora, který v lokalitě připravuje stavbu bytového domu (tzv. pětidomí), přítomní účastníci odmítli. Vedení Prahy 11 proto na základě našich výstupů ze setkání schválilo, že tyto relativně drobné úpravy provedeme na své vlastní náklady a slíbený dar investora na infrastrukturu nabídneme místní mateřské škole Stachova, jak ostatně někteří z účastníků setkání sami na místě navrhli. Děti ve školce se tak mohou těšit na hezčí prostředí a místní obyvatelé zase na kvalitnější zeleň a louku plnou pestrobarevných květin. Již teď chystáme další podobná plánovací setkání v různých částech Prahy 11, na které samozřejmě ty, kteří v daných oblastech bydlí, včas pozveme.

JAKUB LEPŠ, MÍSTOSTAROSTA MČ PRAHA 11 (TOP 09 STAN)

foto archiv autora

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme