Participativní setkání k revitalizaci „Blankytu“

8. 11. 2021

Ve čtvrtek 7. října se nám konečně podařilo uspořádat participativní setkání ohledně revitalizace vnitrobloku Brechtova - Matúškova - Dubnova (tzv. „Blankyt“), v minulosti několikrát odložené kvůli koronavirovým opatřením.

Ing. arch. Kristýna Jirsová (koordinátorka Zdravé Prahy 11 a hlavní organizátorka akce) a tři další facilitátoři nejdříve v menších skupinkách probrali tři debatní témata – a) jak místní dané místo využívají b) co by v místě chtěli zachovat a co naopak změnit, a c) jak jejich představám vyhovuje již existující architektonická studie na revitalizaci Blankytu – a na závěr se všichni účastníci společným hlasováním vyjádřili k návrhům vzešlým z jednotlivých debatních skupin ohledně dalšího preferovaného postupu.

Absolutní většina přítomných představenou architektonickou studii odmítla (důvodem byly zejména navrhované změny v dispozici území, trasy pěších cest, zrušení centrálního prostranství - náměstíčka a velké množství kácených stromů) a přiklonila se k tomu, aby revitalizace vycházela ze stávajícího uspořádání vnitrobloku. Objem zeleně by měl být posílen, přibýt by měly květinové záhony a prvky drobného mobiliáře (koše, lavičky, též vodní prvky) a stávající prostranství s fontánou upraveno na příjemné, bezpečné náměstíčko, sloužící především jako místo sousedského setkávání. Detailní zápis z této akce najdete na našem Facebooku Zdravé Prahy 11 (facebook.com/zdravapraha11) či webu zdrava.praha11.cz v sekci „Aktuality“.

Závěry setkání předložím ostatním členům naší rady s návrhem, abychom na jejich základě připravili nový plán, jak požadované úpravy tohoto místa co nejrychleji realizovat.

Jakub Lepš, místostarosta MČ Praha 11 za TOP 09

foto archiv autora