Ohlédnutí za jednáním zastupitelstva MČ Praha 11 z 22.6.2022

24. 6. 2022

Co přineslo středeční jednání zastupitelstva? Určitě dvě důležité věci.

Bylo schváleno usnesení ve věci záměru přístavby a nástavby objektu Vojtíškova č. p. 1828. Jedná se o projekt soukromého investora, který chce objekt bývalé kotelny přestavět na třípodlažní dům pro bydlení a ubytování. Aktuálně bylo odvolacím orgánem investorovi zrušeno rozhodnutí o umístění a povolení stavby ve společném řízení a věc byla vrácena k novému projednání. Na návrh zastupitelky Hovorkové bylo přijato usnesení, podle kterého městská část Praha 11 nesouhlasí s tímto záměrem a rada MČ nemá ve své samosprávné působnosti poskytovat projektu v budoucnu žádnou součinnost. Usnesení bylo přijato těsnou nadpoloviční většinou zastupitelů. Pro návrh hlasovali i všichni přítomní zástupci TOP09 a STAN Praha 11, kteří s tímto záměrem nesouhlasili v minulosti a nesouhlasí ani nyní. Mrzí mě jen, že se na sociálních sítích objevily lži, že prý zastupitelé STAN usnesení nepodpořili a místní lidé jsou jim ukradení. Kdo tyto lži vypouští? Ondřej Prokop, předseda pražského ANO. To jen, abyste věděli, komu záleží na faktech, a kdo si ve veřejném prostoru říká, co ho napadne, hlavně když se to politicky tzv. hodí do krámu. Přidávám foto o hlasování, všimněte si, že zastupitelka Radka Soukupová (STAN) svítí zeleně, tedy PRO návrh. Bez hlasů zastupitelů TOP 09 a STAN Praha 11 by návrh přijat nebyl.

Druhou záležitostí, kterou je třeba zmínit, bylo schválení připomínek MČ Praha 11 k návrhu tzv. Metropolitního plánu. Jedná se o druhou verzi připravovaného územního plánu pro hlavní město Prahy, která reaguje na připomínky z roku 2018. Do konce června bylo potřeba podat magistrátu připomínky, které by měly být pořizovatelem zohledněny. Ačkoli někteří politici jsou přesvědčeni, že Metropolitní plán nebude nikdy přijat, minimálně v navrhované podobě, je dobře, že zastupitelstvo dokázalo přijmout všechny připomínky, které zpracoval odbor územního rozvoje, upravené do podoby, která byla vydiskutována na jednání zastupitelstva. Za pozornost stojí připomínka, týkající se záměru lázní na Hájích při ulici Výstavní (MEDICAL SPA). Jedná se o záměr, kterému osobně neříkám záměr, ale sci-fi. Zejména proto, že investor, který jej v loňském roce předložil, není vlastníkem předmětných pozemků. Vzhledem k tomu, že záměr nebyl nikdy ani projednán radou městské části, neviděli zastupitelé TOP09 a STAN Praha 11 důvod k tomu, aby s ním návrh Metropolitního plánu počítal, a území plánoval zrovna podle této koncepce. Nejprve je třeba budoucí podobu lokality řádně vydiskutovat, zapojit do diskuze místní obyvatele, teprve pak je možné případně uvažovat o změně územního plánu.

 Po dlouhé době se tak ukázalo, že i dlouhodobě rozhádané zastupitelstvo Prahy 11 se o důležitých věcech dokáže dohodnout. Za to palec nahoru.

Mgr. Tereza Dolanská (TOP 09), členka Komise pro strategické a územní plánování MČ Praha 11

Foto archiv autorky

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme