Návrh postupu ve věci Areálu ledových sportů/AR Delta a.s. za klub TOP09/STAN - pro účely nalezení dohody na jednání politického grémia 20. 1. 2022

21. 1. 2022

S ohledem na velmi znepokojující informace od předsedy správní rady společnosti AR Delta a. s. ze dne 17. 1. 2022, kde má městská část Praha 11 50% vlastnický podíl, níže zasíláme návrh řešení současné krizové situace. Ve společnosti má městská část Praha 11 investici ve výši 40 milionů, která je nyní reálně ohrožena, proto podporujeme snahy starosty Jiřího Dohnala o svolání zastupitelstva městské části, které by současnou krizovou situaci mohlo vyřešit a nyní je dokonce jediným subjektem, který k tomu má mandát. Máme za to, že je to postup v souladu s principy řádného hospodáře a stále ještě může městská část předejít černému scénáři, tzv. “Palmovce II.“

Navrhujeme na nejbližším jednání zastupitelstva městské části schválit primárně tyto body:

* Změna Stanov společnosti AR Delta, a.s., které jsou nyní v rozporu se zákonem, a zároveň to předpokládá akcionářská smlouva.

* Dodatek č. 5 ke smlouvě o zřízení práva stavby – prodloužení termínu dostavby; blíže viz oznámení předsedy správní rady společnosti AR Delta a doporučení v závěru stanoviska AK Holý ze dne 23. 8. 2021.

V případě odsouhlasení výše uvedených bodů jsme připraveni nominovat do představenstva a dozorčí rady společnosti AR Delta a.s. další zástupce za městskou část.

* Ideálně i souhlasit s Prohlášením o podpoře projektu, což je jedna z podmínek čerpání úvěru a nyní je souhlas městské části možno úvěrující bankou rozporovat

Dlouhodobě máme za to, že tento postup povede k brzké dostavbě Areálu ledových sportů, nedojde k zastavení stavby, soudním sporům a zejména k ohrožení investice městské části do projektu. Případný prodej nám dává smysl až ve chvíli, kdy bude areál dostavěn, zprovozněn a dojde ke zhodnocení investice městské části. 

Naše přesvědčení v dohodu opíráme zejména o skutečnost, že nikdo ze zastupitelů nebyl proti usnesení ze dne 21. 10. 2021, kdy bylo zastupitelstvem městské části odhlasováno, že městská část mále stále zájem na vybudování a následném úspěšném fungování projektu Areálu ledových sportů. Nikdo tedy zjevně nemá zájem na tom, aby došlo k zastavení stavby, soudním sporům či až ke znehodnocení investice 40 milion korun.

V případě, že se ukáže, že naše řešení nemá většinovou podporu ostatních klubů zastoupených v zastupitelstvu městské části Praha 11, tak očekáváme, že tyto kluby přijdou neprodleně s podrobným a řádně odůvodněným návrhem řešení současné situace ohledně společnosti AR Delta a.s., které nepovede ke znehodnocení investice městské části, soudním sporům či k případnému zastavení stavby Areálu ledových sportů.

Na naši veřejnou výzvu ze dne 22. října 2021 nám totiž dosud nikdo žádný realistický plán na dostavbu areálu ledových sportů nepředložil.

Bohužel, ukazuje se, že naše varování z podzimu 2021 byla více než realistická a nyní se naplňují černé scénáře vč. tzv. Palmovky II., kdy je reálně ohrožen dojednaný úvěr pro společnost AR Delta a. s. a dokonce hrozí její úpadek, respektive, že společnost spadne do insolvence, a to vše v důsledku jednání městské části Praha 11 jako jejího 50% vlastníka, kdy bylo o dalším osudu společnosti AR Delta a. s. rozhodováno bez jakýchkoliv podkladů a možných dopadů na ni a investici městské části Praha 11 ve výši 40 milion korun.

 V Praze dne 19. 1. 2022

 Za klub jeho předsedkyně Ing. Radka Soukupová

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme