× Pohněme s tím. Společně!

MÍSTNÍ KNIHOVNA CHODOV - hlásí velký úspěch

28. 2. 2020

V úterý 25. února byly naše knihovnice pozvány na každoroční Setkání pracovníků místních veřejných knihoven, které pořádá Městská knihovna Praha, aby poreferovaly o činnosti knihovny. Jsme velice potěšeni, že naše knihovna byla vybrána jako příklad dobré praxe v souvislosti s úspěšnou transformací a přemístěním do nových prostor Domova seniorů Chodov, kterou prošla v loňském roce. „Je to velká motivace pro další práci knihovny a potvrzení, že se ubíráme správným směrem. Zároveň chci poděkovat oběma ředitelkám dotčených institucí  Ivě Molenové a Iloně Veselé za skvěle zvládnutou transformaci naší knihovny do nových prostor.“, konstatoval gesční radní Mgr. Jan Stárek.

V březnu – měsíci knihy zveme všechny čtenáře na mezigenerační akci Čteme si navzájem. Ve středu 18. března od 14 hodin budeme hledat literaturu, která zajímá jak mladší, tak i starší generaci, tak, aby vzájemné čtení rozšířilo rozsah jejich literárního zájmu.

Mgr. Jan Stárek, radní pro sport a kulturu

foto archiv autora

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme