Krátký komentář k novému složení sportovní komise bez účasti opozice

11. 2. 2023

Koalice starostky Zdeňkové si novým konceptem složení sportovní komise uřízla pořádnou ostudu. Sportovní komise byla již v koaliční smlouvě bez uvedení důvodu vyňata mimo ostatní komise, ale finální verze složení této komise je ještě horší, než předpokládala předmětná smlouva. Hlavním cílem zřejmě bylo, aby opozice neměla žádnou kontrolu nad rozdělováním cca 40 mil. korun sportovních dotací mezi sportovní oddíly.

Fakta o sportovní komisi (dále také jen SK) nové koalice:

  • ve SK nemá zastoupení žádná opoziční strana!!!
  • ve SK není zastoupeno prvních pět největších klubů, co do počtu dětí do 18 let, což činí přes 43 % všech dětí!!
  • Hnutí pro Prhu 11 má v komisi v rozporu s koaliční smlouvu 3 zástupce!
  • netransparentní a neodůvodněný výběr zástupců oddílů ve sportovní komisi zastupuje jen 23 % všech sportujících dětí do 18let; tedy více než 75 % nemá ve sportovní komisi zastoupení!!!
  • komisi povede osoba mimo Prahu 11, což evokuje ničím neodůvodněnou nedůvěru v odborníky z řad zástupců sportovních oddílů z Prahy 11

Věřím, že gesční radní za Piráty Z. Böhmová ani Piráti Praha 11 není/nejsou autorkou tohoto konceptu složení komise a brzy prosadí změnu ve složení sportovní komise, která bude transparentní, otevřená a s větším zastoupením sportovních klubů.

Takto protlačená komise dle mého názoru nemůže dlouhodobě přispět k rozvoji sportu a sportovní infrastruktury v Praze 11. Naopak její neotevřenost, netransparentnost a uzavřenost může přispět ke zbytečným půtkám, debatám a v konečném důsledku k výraznému zhoršení klimatu ve sportu na Praze 11.

Abych nebyl jen kritický, tak jediným pozitivem snad je, že v komisi pokračuje její dlouholetý předseda pan D. Holý, což zajišťuje určitou kontinuitu, odbornost a snad i garanci, že aspoň dotační systém zůstane otevřený pro všechny sportovní subjekty z Jižního Města, bude maximálně transparentní a objektivní jako doposud.

Může nám všem gesční člen rady Zuzana Böhmová - místostarostka Prahy 11, kterým záleží na jihoměstském sportu sdělit, kdo z koalice HPP11, Praha 11 Sobě, Piráti Praha 11 je autorem této koncepce SK? Pokud se za to nestydí, jistě to nebude problém. Již po tom pátrám několik dní a stále bez jakékoliv odezvy.

Závěrem je třeba konstatovat, že slova o lepší politické kultuře a snaha o spolupráci s opozicí byly jen prázdnou deklarací nového vedení. Reálné kroky minimálně v kultuře a teď i ve sportu jasně ukazují, že nové vedení o spolupráci nemá žádný zájem.

Jan Stárek

předseda místní organizace TOP 09 Praha 11

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme