4. 7. 2018

Správní rada naší společnosti Kulturní Jižní Město, o. p. s., na svém zasedání 18. června schválila výroční zprávu za rok 2017. Z ní lze vyčíst řadu zajímavých informací, z nichž alespoň některé zmíním na následujících řádcích.

Vývoj 20142017

V první řadě jsem rád, že se daří plnit hlavní cíl, se kterým jsem gesci kultury po volbách na podzim 2014 přejímal – totiž výrazně navýšit počet kulturních pořadů a akcí, které v KC Zahrada, Chodovské tvrzi a při veřejných akcích na Praze 11 občanům nabízíme. Jak je z přiloženého sloupového grafu zjevné, počet námi organizovaných kulturních akcí počínaje rokem 2015 kontinuálně rostl. A zatímco v roce 2014 vycházelo v průměru jedno kulturní představení na více než dva dny, během pouhých tří let jsme jejich počet více než zdvojnásobili, a dostali se tak téměř na úroveň jedné akce každý den.

Mé poděkování za tento úspěch patří všem těm, kteří na tomto vývoji mají zásluhu, včetně zástupců odboru školství a kultury a zejména zaměstnanců a spolupracovníků Kulturního Jižního Města, o. p. s. Můj speciální dík patří MgA. Janu Topinkovi, který ve společnosti mezi jarem 2015 a podzimem 2017 zastával funkci ředitele a byl mým hlavním pracovním partnerem v našem úsilí o oživení KC Zahrada a Chodovské tvrze. Mám velkou radost, že i po svém odchodu z ředitelského křesla s námi nadále spolupracuje, a to nově z pozice člena správní rady Kulturního Jižního Města, o. p. s. A dále chci poděkovat celé kulturní komisi pod vedením Jiřího Dohnala, která se vedle celé řady jiných témat mj. vzorně stará o program kulturních dotací poskytovaných naší radnicí dalším subjektům působícím na jihoměstské kulturní scéně.

Kulturní pořady v roce 2017

Kompletní přehled mohou zájemci nalézt ve zmiňované výroční zprávě, proto zmíním alespoň některé. V případě koncertů se jednalo např. o vystoupení Luboše Pospíšila, Ivo Jahelky s Miroslavem Palečkem, Wabiho Daňka, Vladimíra Merty, Vlasty Redla, Roberta Křesťana s Druhou trávou, Jiřího Dědečka a Vladimíra Mišíka, Jablkoně, Javorů, Fleretu se Zuzanou Šulákovou či Sto zvířat.

V rámci pravidelných divadelních představení jsme měli na Jižním Městě možnost shlédnout herecké výkony např. Stanislava Zindulky, Aloise Švehlíka, Ljuby Krbové, Jana Potměšila, Jakuba Špalka, Petra Nárožného, Nadi Konvalinkové, Jany Švandové, Simony Stašové, Oldřicha Víznera a mnohých dalších. KC Zahrada navíc poskytuje zázemí ochotnickému souboru Ochotníci Jižní Město, který slaví velký úspěch se svojí autorskou hru Vinetú, Vinetúúúú.

Upozaděno nebylo ani filmové umění. Kromě večerních projekcí Kino Klub Zahrada též pravidelně promítal každé pondělí od 10 hodin (sekce Mamas and Papas pro rodiče s malými dětmi). Celkem 37 projekcí nabídlo především kvalitní současné evropské filmy. Pamatováno bylo i na děti, které v počtu 4.484 shlédly celkem 69 představení.

Zkrátka nepřišli ani senioři, které svými vystoupeními potěšili mj. Karel Štědrý, Ivanka Devátá, Zuzana Bubílková a v několika koncertech i Pražský salonní orchestr. V rámci cyklu setkání se zpěváky vystoupili Milan Černohouz, Marta Kubišová a Petr Malásek, Josef Laufer, Věra Nerušilová, Stanislav Hložek nebo Karel Bláha.

Velkou radost jsme též měli z dalšího ročníku divadelního festivalu pro ty úplně nejmenší KUK! Ten během tří dnů v KC Zahrada realizovalo Studio Damúza, díky čemuž si divadelní zážitek prožily i malé děti ve věku od 10 měsíců do tří let.

Do dramaturgie Chodovské tvrze vloni přibyla novinka v podobě jazzového klubu v prostoru Restaurace Chodovská tvrz. V ní jsme přivítali např. šansoniérku Markétu Bínovou, jazzovou zpěvačku Petru Vlkovou, skvělého pianistu Stanislava Máchu, představitelku moderního i klasického jazzu Petru Brabencovou a řadu dalších. V rámci omezeného prostoru pro tento článek dále ještě zmíním alespoň cyklus koncertů převážně klasické hudby, konaných symbolicky každého jedenáctého v měsíci, pravidelná šansonová setkání s Janou Rychterovou, Filipem Sychrou a dalšími, každoroční vystoupení Jaroslava Hutky či besedy na různá témata doprovázené promítáním. Samostatnou kapitolu pak tvoří výstavy, o které z pozice kurátorky pečuje Pavla Vaňková. O těch však více někdy příště.

V neposlední řadě mi i vloni udělaly velkou radost červencové Tóny Chodovské tvrze a zářijové Dny Prahy 11, což berte i jako pozvánku na letošní ročníky obou akcí. Více se o nich dočtete např. na str. 16, 17, 22 a 23 radničního měsíčníku Klíč č. 7/8.

A co letos?

Neusínáme samozřejmě na vavřínech a společně s novou ředitelkou Kulturního Jižního Města Ivou Molenovou a jejími spolupracovníky se dál snažíme Jižnímu Městu nabízet co nejlepší kulturní pořady, jejichž dlouhý přehled najdete každý měsíc v Klíči. Kultura na Praze 11 žije a budeme moc rádi, když to budete v co největší míře zažívat přímo na vlastní kůži. Těšíme se na Vás, ať již v KC Zahrada, Chodovské tvrzi či i jinde na Jižním Městě!

Mgr. Jakub Lepš, TOP 09

zástupce starosty pro školství, kulturu a sport

Přílohy
JPG Jižní Město kulturní.jpg (67.2 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme