Jihoměstské školství: evoluce, ne revoluce

18. 6. 2018

Letos v létě končí šestileté funkční období celkem pěti ředitelům a ředitelkám našich základních škol a sedmi ředitelkám mateřských škol. Rada městské části, která tyto mateřské a základní školy zřizuje, má dle zákona dvě možnosti. Ta první je ředitelům prodloužit funkční období na dalších šest let, zejména pokud je vedení městské části s jejich prací spokojeno. Tou druhou zákonnou možností je vyhlásit výběrová řízení na obsazení těchto ředitelských pozic. Naše rada se rozhodla jít tou první cestou a zmíněným 12 ředitelům prodloužila svým usnesením ze dne 17. dubna jejich funkční období na dalších šest let. A vědoma si obrovské zodpovědnosti všech našich ředitelů a nelehké práce, kterou v našich školách každodenně odvádějí, schválila na můj návrh též poděkování všem ředitelům a ředitelkám jihoměstských mateřských a základních škol.

Jelikož se téma ředitelských konkurzů letos netýká jen Prahy 11, ale i dalších městských částí, věnoval se mu článkem i Pražský deník dne 10. dubna 2018. Jak článek uvádí, v rámci městských částí Praha 1 až Praha 20 se pouze jedna z nich (Praha 4) rozhodla vypsat výběrová řízení na místa ředitelů, kterým končí šestileté funkční období. Praha 11 tak patří mezi zbylých 19 pražských městských částí, které ředitele se zájmem pokračovat ve funkci usnesením rady jmenují na dalších šest let. Autorka článku se domnívá, že městské části nevyhlašují ředitelské konkurzy kvůli následujícím faktorům: „Od nesnadné personální situace ve školství přes blížící se komunální volby až po fakt, že každá výměna vedení školy ji na určitou dobu destabilizuje.“ K tomuto tvrzení na následujících řádcích přidávám argumenty, které vedly mě a následně celou naši radu k názoru, že lepší variantou je jmenovat daných 12 ředitelů na dalších šest let a nevypisovat na jejich pozice konkurzy.

 

Data, data a opět data

Je snadné podléhat emocím a dojmům, avšak jakékoliv zodpovědné rozhodování by obecně mělo být založeno na faktech a datech. Naše vedení Prahy 11 má ohledně jihoměstských škol a jejich ředitelů k dispozici celou řadu dat, a to na základě následujících mechanismů:

Každý rok na podzim probíhá důkladné hodnocení ředitelů všech našich škol, které kromě vyhodnocení písemných podkladů (zejména výročních zpráv škol) zahrnuje i osobní pohovor na odboru školství a kultury. Podrobně jsou probírána a hodnocena data sahající od vzdělávacího procesu přes stravování po témata jako je kázeň ve školách, zajištění dostatečných kapacit, inkluze atd.

Každá naše základní škola má navíc zřízenou tzv. školskou radu, složenou ze dvou volených zástupců rodičů, dvou zástupců pedagogů a dvou zástupců jmenovaných radou městské části. Každý podzim poptáváme hodnocení daného ředitele ZŠ danou školskou radou.

Počátkem každého roku jsou dále všichni ředitelé hodnoceni ekonomických odborem radnice z hlediska hospodaření svých škol. Obě tato každoroční hodnocení (pedagogické a ekonomické) jsou podkladem pro schvalování odměn ředitelům. Zodpovědné hospodaření našich škol navíc hlídá tzv. controlling, který probíhá několikrát ročně.

Fungování škol dále kontroluje radniční Útvar interního auditu a kontroly, jehož zprávy potvrzují, že naše školy fungují dobře.

Dalším orgánem, který velmi důkladně dohlíží na kvalitu vzdělávání i celkového fungování našich škol, je Česká školní inspekce (ČŠI). Její zprávy o fungování našich škol najdete buďto přímo na webových stránkách ČŠI, nebo jako přílohu usnesení rady ze dne 17. dubna 2018 o opětovném jmenování ředitelů. Ani ze zpráv ČŠI nevyplynulo, že by Praha 11 měla plošně či v některých konkrétních školách přistoupit k vyhlašování konkurzů na nové ředitele.

V loňském roce jsme navíc uspořádali průzkum mezi rodiči dětí navštěvujících naše ZŠ (podrobnosti viz radniční měsíčník Klíč č. 11/2017), ze kterého vyplynulo, že 74% rodičů je se školou spokojeno.

 

Pozitivní změny ve školství

Vždy je co zlepšovat a platí to jak pro celé české školství, tak i pro školství pražské a jihoměstské. Z mých pravidelných článků do Klíče o Místním akčním plánu vzdělávání (MAP), což je naše koncepce rozvoje vzdělávání v Praze 11 do roku 2023, je snad zjevné, že se tématu zlepšování jihoměstského vzdělávání důkladně věnuji. Jakýkoliv pokrok je však během na dlouhou trať. V případě často citovaného Finska, jehož školství bývá dáváno za příklad, se jednalo o reformy spuštěné v 60. letech minulého století, které přinesly první plody teprve za 20 až 30 let.

Dle mého názoru z toho plynou dvě chybná a jedno správné ponaučení. První chybné ponaučení je názor, že případné pozitivní změny trvají tak dlouho, že se do nich ani nemá cenu pouštět. Druhé chybné ponaučení tvrdí, že zkratky a zázračná řešení existují. Naivní tvrzení typu „stačí vyměnit pár ředitelů škol a školství půjde vpřed“ se bohužel objevují i na Praze 11. A to jde o naivitu v lepším případě. V horším případě pak může jít o snahu některých opozičních zastupitelů „vyřídit si s nějakým ředitelem účty“ či dokonce snahu protekčně umístit nějakého spojence do konkrétního ředitelského křesla.

Pro mě je jediným správným ponaučením názor, že zlepšení lze dosáhnout pouze postupnými a trpělivými kroky a to pomocí spolupráce všech aktérů v jihoměstském vzdělávání. Právě proto jsme během loňského roku postupně zapojili ředitele, učitele, experty, rodiče a další aktéry do již zmíněného Místního akčního plánu vzdělávání pro roky 2018 – 2023, který bych chtěl v jeho připravované druhé fázi dále rozšířit a zejména do něj zapojit co nejvíce učitelů. Pro tento scénář je však vedle řady jiných věcí nesmírně důležitá spolupráce a důvěra mezi radnicí, školami a jejich řediteli. Hlasitý křik „vyměňme ředitele škol“ podle mě ničemu nepomáhá.

Závěrem vyzývám kohokoliv z  čtenářů a čtenářek tohoto mého příspěvku: Pokud máte pro mě jakožto místostarostu pro školství nějaký vzkaz, kritiku, či námět, napište mi prosím na můj radniční e-mail lepsj@praha11.cz a já si s Vámi o tomto tématu velmi rád promluvím.

Jakub Lepš

zástupce starosty Prahy 11 pro školství, kulturu a sport

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme