Jak proběhlo přijímací řízení do MŠ a ZŠ na školní rok 2016/17?

26. 7. 2016

Demografická prognóza říká, že se Praha 11 nachází uprostřed značného nárůstu poptávky po místech v našich základních školách a zároveň relativně pomalého poklesu počtu dětí, které se hlásí do našich mateřských škol. Letošní přijímací řízení do našich škol tento trend plně potvrzují.

 

Mateřské školy

 Vloni naše mateřské školy obdržely 1305 přihlášek. V září 2015 jsme mohli s uspokojením konstatovat, že nabízíme dostatek míst ve školkách pro všechny jihoměstské děti starší 3 let. Letos na jaře naše mateřské školy obdržely 1231 přihlášek, což znamená pokles o 5,7 %. Díky tomu se v některých třídách našich školek o něco sníží maximální počet dětí, což samozřejmě znamená menší zátěž pro paní učitelky a větší komfort pro děti. V neposlední řadě nám tento trend umožnil uzavřít detašované pracoviště MŠ Jažlovická (2 třídy, celkem 40 dětí), které ještě do léta fungovalo v ZŠ Ke Kateřinkám. Tento krok jsme učinili velmi neradi, nicméně povinnost zajistit dostatek míst pro děti ze spádové oblasti ZŠ Ke Kateřinkám nám v zásadě nedal jinou možnost. Na druhou stranu došlo k navýšení kapacity mateřských škol díky dokončení rekonstrukce MŠ Janouchova, a to o 4 třídy pro 112 dětí.

 Základní školy

V roce 2015 do prvních tříd našich základních škol nastoupilo 946 žáků, v letošním roce se má dokonce jednat o 974 žáků. Toto číslo výrazně převyšuje počet žáků, kteří z našich ZŠ odcházejí na střední školy. I proto rada městské části dodatečně povolovala některým z našich škol otevřít více prvních tříd, než bylo počátkem roku plánováno. Samozřejmě všichni přihlášení prvňáčci budou mít v září připravenu svoji třídu tak, jak je městská část povinna zajistit. Větší počet tříd se podařilo zajistit mj. díky zmenšení prostor, které si v některých našich školských objektech pronajímají soukromé školy. Nadále platí, že poptávka po místech ve školách je v rámci Prahy 11 rozmístěna nerovnoměrně, s nižšími počty dětí v oblasti nad metrem Roztyly a naopak velkým nárůstem dětí zejména v oblasti Jižního Města I.

 

Oprava Schulhoffovy a dokončení rekonstrukce MŠ Janouchova

Vzhledem k nutnosti zajistit dostatek míst v našich školách se nadále držíme plánu rekonstruovat budovu Schulhoffova (letos v létě v ní končí nájem soukromé střední škole). Cílem je její opětovné přičlenění k našim základním školám. V budově do léta působilo i detašované pracoviště naší mateřské školy Stachova, které se po dobu oprav bohužel musí vystěhovat. Opravy jsou plánovány na období 2016 – 2017, následně by se mateřská škola měla do budovy opět vrátit s tím, že získá navíc 1 třídu (kapacita 25 dětí) a rozšířené zázemí (např. samostatnou jídelnu pro děti ze školky).

 A kam budou chodit v příštím školním roce děti z této detašované školky? Ty starší odcházejí do základních škol a některé jejich rodiče přihlásili do jiných mateřských škol. Hlavně však v dubnu došlo k slavnostnímu předání posledního zrekonstruovaného pavilonu MŠ Janouchova. Díky tomu od letošního září kapacita této školky naroste o 4 třídy. A právě část těchto krásně opravených prostor bude dočasně využívat výše zmíněná školka z budovy v Schulhoffově. V této souvislosti chci zejména poděkovat paním ředitelkám a jejich týmům z MŠ Janouchova a MŠ Stachova, které mají s přípravou nově rekonstruovaného pavilonu v MŠ Janouchova mnoho práce, kterou ovšem zvládají na pomyslnou jedničku.

Mgr. Jakub Lepš, místostarosta a zastupitel za TOP 09

foto archiv autora

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme