Informace o dění ve společnosti SJM, o. p. s., změny ve vedení

25. 5. 2015

Společnost Sportovní Jižní Město, o. p. s., byla založena v roce 2008 s deklarovaným primárním cílem „podpora sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže, studentů, seniorů, zdravotně a sociálně handicapovaných spoluobčanů“, přičemž dosažení zisku nebylo účelem. Proti tomuto bohulibému počínání nemůže mít odpovědný komunální politik žádnou námitku. Již v zakládací listině se však objevují „předměty doplňkové činnosti jako specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím a maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny“. Ani s touto náplní nemusí být velké problémy za předpokladu jejího využití na podporu konkrétních sportovních akcí a pro ekonomické zajištění i fungování této společnosti. Když se dostaneme k výsledným číslům jako celkové výnosy za rok 2013 (včetně členských příspěvků) ve výši 10 954 000 Kč, vyvstává otázka, zda je tato částka pro zajištění sportovního vyžití členů tří oddílů (celkem v oddílech atletika, stolní tenis a florbal 614 sportovců) dostatečná, nedostatečná nebo nadsazená, a tudíž zda s ní bylo hospodárně nakládáno. V minulém fungování Sportovní Jižní Město, o. p. s., se však také vyskytují i 40 tisícové platy, 13. platy, resp. odměny, i značné náklady na právní služby. Též umožnění provozování restauračního zařízení „Klub Školka“ v objektu bývalé mateřské školy Hrabákova (i v době deficitu míst ve školkách). Navíc uvážíme-li, že tato restaurace je vybavena veškerým zařízením pořízeným z obecních prostředků (byť pronajatým), nesvědčí to o naplňování v úvodu uvedených cílů. Také uzavřené parkoviště na pozemku bývalé školky, sloužící pro vybrané občany Prahy 11 za 500 Kč měsíčně, není záležitost na přílišné chlubení. Při uvážení všech těchto okolností vychází následující.

 Nové vedení městské části po komunálních volbách změnilo v souladu se svými právy zřizovatele zastoupení ve statutárních orgánech společnosti, což vyústilo v odvolání stávajícího ředitele SJM, o. p. s., Luďka Zítky dne 9. 4. 2015 a jeho nahrazení Mgr. Janem Stárkem, zastupitelem za TOP 09. Jeho hlavním úkolem bude zefektivnit hospodaření společnosti, přizpůsobit ho sníženým dotacím z rozpočtu Prahy 11 a připravit transformační projekt společnosti, neboť předpokládaný záměr je ke konci roku 2015 ukončit činnost společnosti dle stávajícího modelu. Někteří rodiče sportujících dětí a členové by se teď mohli začít obávat o sportovní budoucnost, nicméně všechna sportoviště zůstanou samozřejmě v majetku Prahy 11 a tudíž k dispozici sportovcům za stejně dostupných či spíše přijatelnějších finančních podmínek než dosud. Výše zmíněné tři sportovní oddíly se transformují s naší pomocí a dle svých představ do různých, jim vyhovujících podob a o potřebné finanční prostředky se budou ucházet v upravených, transparentních a nediskriminačních grantových programech, které již v prvním kole byly dne 16. 4. 2015 na zasedání ZMČ Praha 11 schváleny.

Ing. Stanislav Urbánek, CSc., předseda správní rady SJM, o.p.s a člen rady MČ Praha 11 za TOP09

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme