Doprava je problém řešitelný, dřív než si myslíte

3. 5. 2010

Jižní Město se potýká se stejnými dopravními problémy jako jiné městské části, které jsou zastavěny převážně panelovými domy vytvářejícími ucelené sídlištní celky. Protože doprava patří k mým prioritám a jejímu řešení věnuji hodně času, rád bych upozornil na několik hlavních problémů.

Prvním z nich je fakt, že pozemní komunikace na sídlištích byly budovány na mnohem slabší provoz a hustotu automobilové dopravy, než je nyní. Architekti, kteří sídliště navrhovali, předpokládali, že obyvatelé přijedou před dům, zastaví jen na dobu nezbytně nutnou pro vyložení nákupů a poté zaparkují na přilehlých velkokapacitních parkovištích. Jenže za posledních čtyřicet let se situace dramaticky změnila.


Zatímco v roce 1961 bylo v Praze podle údajů Ústavu dopravního inženýrství registrováno 45 tisíc automobilů, o deset let později už to bylo 133 tisíc a v roce 1981 dokonce 285 tisíc aut. V současné době je v Praze registrováno přes 915 tisíc osobních vozů. Stávající systém dopravy na Jižním Městě tak přestává potřebám motoristů vyhovovat.

Městská část Praha 11 proto v minulosti nechala vyhotovit studii, která se zabývala plynulostí a bezpečností silničního provozu. Záměry z ní vyplývající se nám také dařilo postupně plnit. Na jednotlivých hlavních komunikacích jsme budovali systémy kruhových křižovatek. Na křižovatkách, které z technických důvodů nešlo upravit, jsme iniciovali světelná signalizační zařízení. Semafory jsme vybavili i některé přechody pro chodce.

Přes veškerou naši snahu je ale přes Jižní Město stále vedena tranzitní doprava včetně té nákladní, což má za následek zvýšení emisí, hluku i zvýšené zatěžování komunikací. Tato situace by se měla definitivně zlepšit po vybudování obchvatu Prahy zvaného JVD a po následném dobudování tranzitních komunikací mimo území naší městské části. Stávající situaci by mělo zlepšit i zavedení tramvajové dopravy na Jižní Město.

Pokud se nám podaří zamezit, případně regulovat, na Jižním Městě některé investiční záměry developerů, které by stávající situaci neúnosně zhoršily (například plánovaná výstavba Porto Háje, zástavba na Roztylech, Trojmezí a u Hostivařské přehrady), je v dohledné době možné obyvatelům slíbit vyřešení neutěšené situace v časovém horizontu do čtyř let.

Jan Vašíček, místopředseda TOP 09 Praha 11
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme