Dokončení Pražského silničního okruhu - stavba 511

Zastupitelé P11 za HPP11 jdou proti občanským sdružením ze Spořilova i proti elementárním zájmům vlastních občanů

2. 2. 2016

Problém dopravy na D1 a navazující ulici 5. května, které spolu tvoří Chodovskou radiálu, je z hlediska životního prostředí pro naši městskou část Prahu 11 dlouhodobě nejzávažnějším problémem. Tento problém se ještě zvýraznil po zaústění části Pražského silničního okruhu do D1 na 10. kilometru. Následné administrativní zamezení pokračování této komunikace v trase tzv. stavby 511, tj. k Štěrboholské radiále u Běchovic, znamená ve svých důsledcích nesmyslné zavádění tranzitní, především kamionové dopravy směrem do centra. Tato doprava je tudíž radiálně vedena přes hustou zástavbu Jižního Města a Spořilova na Městský okruh, následně pak po Štěrboholské radiále k již provozovanému úseku Pražského okruhu. Dle ročenky ROPIDu 2013 to znamená cca 10000 průjezdů kamionů Prahou 11 denně.

Při nedávném projednávání návrhu zastřešení Spořilovské radiály na Komisi pro strategické plánování Rady městské části Prahy 11 byl předložen materiál Spořilovského občanského sdružení nazvaný „Bez dokončení stavby 511 zakrytí Spořilovské dopravní problémy Spořilova nevyřeší“. Rovněž samotná textová část projednávaného materiálu obsahovala v závěrech a doporučeních na prvním místě text „Sledovat (podporovat) přípravu a realizaci stavby Pražského silničního okruhu č. 511“.

Díky tomu, že zástupci Hnutí pro Prahu 11 mají v komisi výraznou většinu, však do závěrečného usnesení po bouřlivé debatě neprošla mnou navržená doplňující formulace „stavba 511“.  Místo toho bylo schváleno pouze „dokončení Pražského silničního okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy“. Tento zdánlivě nepodstatný rozdíl znamená, že se otevírá prostor pro další nerealistické varianty, tedy vracení projednávání do bodu nula a téměř jisté odložení dostavby Pražského silničního okruhu v jihovýchodním sektoru o desítky let.

Jelikož se nejedná u nás o první a ojedinělý konflikt v této zásadní záležitosti, rozhodl jsem se s podporou klubu TOP 09 takto problematiku „Pražského silničního okruhu – stavbu 511“ medializovat. 

Ing. Stanislav Urbánek, CSc, radní a zastupitel za TOP 09

foto zdroj mapy.cz

Galerie
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme