Dá se v souvislosti s postojem k dostavbě Pražského okruhu – 511 mluvit o Hnutí pro Prahu 11, nebo o Hnutí proti Praze 11?

6. 10. 2016

Pražský okruh je bezesporu klíčovou stavbou pro celý pražský region, ale i v celostátním měřítku a z dvou nedostavěných částí, především ta jihovýchodní stavba 511 má výrazně negativní dopady na zdraví desítek tisíc a na katastrofální dopravní situace stovek tisíc obyvatel jihovýchodu Prahy, tedy i naše.

Na stránkách 5 a 6 tohoto čísla klíče je zevrubně popsaná mimořádná dopravní situace na D1, které si každý občan městské části používající osobní automobil, nebo autobus MHD musel všimnout. Těch 13000 kamionů v každý pracovní den, které se dají při přepočtu přes objem motoru srovnat s cca 100000 osobních automobilů se vznětovým motorem, jistě nepřispívá k lepšímu ovzduší na zastavěných územích Prahy 11. Také negativní vliv hlukových emisí je nezanedbatelný. Když se k tomu připočte katastrofální dopravní situace na Spořilovské radiále, sjezdu na Jižní spojku nikdo rozumný nemůže neusilovat o vyřešení problému.  

Při hlasování v Zastupitelstvu městské části Praha 11 o podpoře urychlené dostavby Silničního okruhu kolem Prahy – stavby 511, která je jedinou dlouhodobě reálnou, logickou a nejpřipravenější variantou přesto jeden celý klub a to HPP11 toto usnesení nepodpořil. Usnesení bylo naštěstí přijato a tak se Praha 11 dostala z izolace, neboť 21 městských částí a řada obcí středočeského kraje tuto variantu podporuje.

Je nepochopitelné jak zastupitelé zvolení občany Prahy 11 mohou tak zjevně ignorovat jejich zájmy a hazardovat se zdravím svých voličů. Zvláště zarážející a politováníhodné je takové stanovisko u starosty MČ Ing. Jiřího Štylera, který přestože sám bydlí na starém Chodově 30m od D1, radši upřednostní (dle našeho názoru) své nezřízené politické ambice spojované se sdružením SNOP (hájícím v tomto případě lokální menšinové zájmy členů z Běchovic) a obětovává tak zájmy svých sousedů. Do budoucna nelze věřit ani rétorice, my jsme pro dostavbu okruhu, jen chceme projednávat posouzení vlivu na životní prostředí podle nové legislativní úpravy a navíc variantně. To je vlastně opět návrat do bodu nula, který proběhl v roce 2002 vydáním stanoviska EIA následovaného územním rozhodnutím z 12/2008. Kdo by měl zájem na dostavbě, nemusel napadat tato vydaná rozhodnutí a způsobit následné zpoždění. Zabraňme opakování takových hazardním hrátek s našimi zájmy a zdravím. Jak si nyní odpovíte na otázku v titulku?

Ing. Stanislav Urbánek, CSc

Radní MČ Praha 11

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme