× Pohněme s tím. Společně!

Chybějící místa ve školách v Praze 11

12. 2. 2015

Demografické údaje, založené na informacích z registru obyvatel z minulých let, jsou neúprosné. Do roku 2018 bude nutné najít či vytvořit stovky nových míst v našich mateřských a základních školách. A to se nebavíme o tom, kolik dalších míst bychom měli vytvořit, aby naše nejexponovanější školy mohly mít nižší počty žáků na třídu.

Minulé vedení radnice Prahy 11 tuto otázku bohužel podcenilo. Již mnoho let měl Odbor školství a kultury k dispozici demografická data, která jasně ukazovala, že nárůst počtu dětí hlásících se do mateřských a s určitým zpožděním i základních škol přijde. Bohužel předchozí politická reprezentace dle těchto dat nejednala. K navýšení počtu míst v mateřských školách sice došlo (do značné míry pomocí vytváření detašovaných pracovišť v budovách základních škol), nicméně toto navýšení nebylo dostatečné a tak ani v září 2014 nebyl dostatek míst pro všechny děti z Prahy 11 se zájmem o umístění do některé z našich MŠ („V letošním roce bylo v přijímacím řízení do MŠ úspěšných 92% dětí starších tří let z Prahy 11.“ – Klíč č. 11, 2014).

 Proto jsem v lednu předložil radě městské části podrobný návrh koncepce pro zajištění dostatečného počtu míst ve školách v Praze 11 pro období 2015–2018. Tento dokument v současné době prochází oponenturou ze strany mých kolegů v radě, komise pro výchovu a vzdělávání a též byl zaslán k připomínkám všem ředitelům našich mateřských a základních škol. Nicméně první krok již rada učinila, když schválila následující deklaraci, která má sloužit jako určitý „kompas“ pro naše školy i jako podpůrný nástroj pro jednání se soukromými školami či sousedními městskými částmi či obcemi. Zde je text této deklarace:

 Deklarace MČ Praha 11 k přijímání dětí a žáků do škol zřizovaných MČ Praha 11

 Rada městské části Praha 11

I.    Deklaruje

1)       veřejný zájem k prioritnímu umisťování dětí a žáků z MČ Praha 11 do škol zřizovaných MČ Praha 11 a zákonnou povinnost ředitelů spádových škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

2)   nemožnost řešení nedostatku míst ve školách jiných městských částí či obcí, a to z důvodu nedostatečné kapacity míst ve školách MČ Praha 11

 

(číslo usnesení 0066/3/R/2015).

 

O dalších krocích i o výsledné podobě výše zmíněné koncepce vás samozřejmě budeme v dohledné době informovat.

Jakub Lepš

Zástupce starosty Prahy 11 pro školství, kulturu a sport

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jakub Lepš

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme