× Staňte se našimi členy!

Bojujeme za stavbu 511 a nevzdáme to!

7. 8. 2016

Co je to stavba 511?

 Jedná se o součást tzv. Pražského okruhu, která poskytne kamionům i ostatním vozidlům nejkratší možné spojení mezi 10. kilometrem dálnice D1 a hradeckou nebo mladoboleslavskou dálnicí.

 

Kudy jezdí kamiony a další vozidla nyní, když Pražský okruh v trase 511 chybí?

Od Zbraslavi a Jesenice jedou kamiony po krásné nové dálnici. Ta však končí napojením na D1 a kamiony proto musí zahnout ostře doleva a projet Jižním Městem a Spořilovem, aby se po Jižní spojce a Štěrboholské radiále konečně dostaly na začátek hradecké či mladoboleslavské dálnice. To samé samozřejmě platí i v opačném směru. Řada kamionů navíc hledá jiné objízdné trasy a přispívá tak k dopravním zácpám a znečištění ovzduší v dalších městských částech a obcích na jihovýchodě Prahy.

 

Kudy pojednou ty samé kamiony, až bude stavba 511 dokončena?

Po dostavbě Pražského okruhu v trase 511 ty samé kamiony dálnici D1 na 10. kilometru překříží a velmi rychle se okolo Dubče dostanou na Pražský okruh u Běchovic a dále na hradeckou a mladoboleslavskou dálnici.

 

Kolik kamionů projíždí zbytečně Jižním Městem každý den?

Podle údajů ŘSD během každého pracovního dne projíždí Jižním Městem a Spořilovem zcela zbytečně více než 10 000 tranzitních kamionů, které by po otevření stavby 511 jely místo toho po ní.

 

Prý však existují i jiné varianty silničního okruhu na jihovýchodě Prahy než 511. Je to pravda?

Stavba 511 je technicky i legislativně jediná dostatečně připravená varianta jihovýchodní části Pražského okruhu, která má šanci být v příštím desetiletí dokončena. Tzv. regionální trasa okruhu, o které někteří lidé mluví a která by vedla dále od Prahy skrz Středočeský kraj, není vůbec připravená. Navíc by její realizaci na dlouhá léta zablokovaly středočeské obce v její blízkosti. Proto dostavbu Pražského okruhu v trase 511 podporují všechny obce a městské části v její blízkosti a taktéž občanská sdružení ze Spořilova.

 

Z jakého důvodu tedy někteří lidé bojují proti stavbě 511?

Stavba 511 svému okolí nepochybně přinese určité negativní dopady, např. vyšší hluk a emise. Proto někteří aktivisté a opoziční politici, např. z Běchovic, kritizují stavbu 511 kvůli svým osobním zájmům či zájmům dotčených voličů, což je pochopitelné. Avšak z celospolečenského pohledu a zejména z pohledu občanů Prahy 11 i okolních obcí a městských částí platí, že pozitiva stavby 511 mnohonásobně převyšují její negativa.

 

Co jsme jako TOP 09 udělali pro podporu stavby 511?

Hrozilo a hrozí, že by se díky starostovi Jiřímu Štylerovi a jeho HPP11 stala Praha 11 jedinou městskou částí v okolí, která by stavbu 511 nepodporovala. Proto jsme prostřednictvím Ing. Stanislava Urbánka, CSc. (radní MČ Praha 11 za TOP 09) do zastupitelstva Prahy 11 předložili návrh usnesení na podporu urychlené dostavby 511. Toto usnesení bylo jihoměstským zastupitelstvem dne 19. května 2016 schváleno, ačkoliv pro něj nehlasoval ani jeden zastupitel za Hnutí pro Prahu 11. Pouze díky tomuto námi navrženému usnesení platí, že oficiálním stanoviskem Prahy 11 je podpora stavby 511. Toto stanovisko hájíme na všech možných úrovních vlády resp. státní správy a budeme v tom pokračovat.

 

Podtrženo a sečteno

  • Stavba 511 by každý pracovní den vyvedla přes 10 000 kamionů z Jižního Města a okolních obcí a městských částí.
  • Stavba 511 by zkrátila trasu těchto kamionů okolo Prahy o přibližně 10 kilometrů.
  • Stavba 511 by ukončila stav, kdy kamiony projíždějí městem pouhých 5 kilometrů od Václavského náměstí.
  • Stavba 511 je jedinou reálnou variantou spojení D1 s hradeckou a mladoboleslavskou dálnicí, která má šanci být v následujících letech dokončena.
  • Stavbu 511 podporují všechny obce a městské části v jejím okolí.
  • Odmítnutí stavby 511 by posunulo dokončení spojení D1 s hradeckou a mladoboleslavskou dálnicí o mnoho let, možná dokonce desítky let.

Mgr. Jakub Lepš, Zástupce starosty Prahy 11 a kandidát do Senátu

přílohy zdroj TOP 09

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme