A co děti, mají si kde hrát? Zpráva o naplněnosti jihoměstských MŠ a ZŠ

6. 10. 2015

Tak jako každý rok i letos proběhlo s prvním zářijovým dnem zahájení nového školního roku na našich školách. Údaje z odboru školství, kultury a sportu Prahy 11 ukazují, že se situace ohledně dostatku míst v našich mateřských i základních školách zlepšuje, nicméně na vavřínech usínat rozhodně nelze. Zde jsou konkrétní čísla.

 Praha 11 zřizuje 16 mateřských škol, z nichž jedna je součástí základní školy (MŠ Chodov), prostorově jsou tyto školky poměrně rovnoměrně rozmístěny po celém Jižním Městě a umístění v některých z nich naleznou i děti se specifickými potřebami.  Do mateřských škol bylo při jarních zápisech podáno 1 305 žádostí včetně duplicitních podání. Celkově se z Prahy 11 přihlásilo 1 211 dětí, mimo Prahu 11 celkem 94 dětí.

 Po zápisech byla situace na jaře následující – celkově nebylo přijato 74 jihoměstských dětí starších tří let, počet celkově odmítnutých z Prahy 11 (včetně dětí mladších tří let) činil 244. Přednostně jsou totiž přijímány děti, které dosáhly tří let věku, primárně z důvodu schopnosti fungovat ve standardním školkovém režimu. Největší zájem o umístění dětí do mateřských škol byl v oblasti Hájů, naopak v oblasti Chodova zůstala i volná místa. Ta byla rodičům z již obsazených mateřských škol nabídnuta pro přijetí jejich dětí.

 Přes prázdniny se navíc uvolnila další místa s tím, jak se některé rodiny odstěhovaly z Prahy 11, možná zvolily soukromou školku, přípravnou třídu či se rozhodly své dítě ještě ponechat doma. V září se tak celkový počet dětí v mateřských školách ustálil na 2 787 a v tento moment je nadále možné se na přibližně 10 našich mateřských škol obracet s žádostí o umístění jihoměstského dítěte staršího tří let, neboť určitý počet volných míst je k dispozici (s dotazem na volná místa je možné kontaktovat i odbor školství, kultury a sportu ÚMČ Praha 11).

 Praha 11 je dále zřizovatelem devíti základních škol. Vyhláškou hlavního města Prahy jsou stanoveny spádové obvody jednotlivých škol (bližší informace najdete na webových stránkách MČ Praha 11). Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Děti ze spádové oblasti jiné školy mohou být též přijaty, ovšem pouze za předpokladu dostatečného počtu míst v dané škole. Jinými slovy pokud někdo bydlí ve spádové oblasti školy A, může se buďto přihlásit pouze do školy A (a musí být přijat), nebo může zkusit podat přihlášku i na školu B. Do té může být přijat v případě dostatečné kapacity, pokud však škola B nemá volná místa, bude přijat do spádové školy A, pokud tam podá přihlášku.

V letošním roce bylo při zápisu podáno 1 335 žádostí včetně duplicitních podání, což je další mírný vzestup oproti minulým létům a proto rada městské části některým školám povolila otevřít více prvních tříd, než bylo původně plánováno. Všichni žadatelé z MČ Praha 11 byli samozřejmě přijati. Do základních škol nastoupilo 946 prvňáčků z celkového počtu 5 942 žáků. Celkově však naše základní školy v červnu opustilo pouze 485 žáků odcházejících z 5., 7. a 9. tříd, což znamená, že letos jsme museli do školních lavic usadit o 461 více žáků než loni.

V letošním školním roce se díky programu MČ Praha 11 prvně v základních školách otevřely přípravné třídy, které jsou primárně určeny dětem s odkladem zahájení školní docházky, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí. Tyto děti tedy místo dalšího roku v mateřské škole budou docházet do zařízení, které je laicky řečeno jakousi kombinací mateřské a základní školy. Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět ve vzdělávacím procesu základní školy. V současné době je v přípravných třídách zapsáno 51 dětí, celková kapacita činí 60 míst, maximální počet dětí v jedné přípravné třídě činí dle školského zákona 15. Otevřeny byly v ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Květnového vítězství 1554, ZŠ Mikulova a ZŠ Pošepného náměstí.

Podrobné informace ke krokům naší městské části ohledně zajišťování dostatku míst v našich školách v budoucích letech přineseme příště, prozatím přeji dětem, žákům, rodičům i učitelům úspěšný školní rok 2015/16.

Mgr. Jakub Lepš (TOP 09)

Zástupce starosty pro školství, kulturu a sport

Foto: archiv autora

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme