A co děti, mají se kde učit?

24. 11. 2015

A co děti, mají se kde učit?

 Děti jsou radost, a proto můžeme být jedině rádi, že po poklesu porodnosti z období 1995–2004 se jich v posledním desetiletí v České republice opět rodí více. Na druhou stranu z toho pro naši městskou část vyplývá velký úkol zajistit dostatek míst v mateřských a základních školách.

 Situace, kdy jsme letos v září usazovali do školních lavic o několik set žáků více než loni (viz minulý Klíč), se totiž pravděpodobně bude opakovat i v nejbližších letech. V rámci svých kompetencí proto považuji úkol navyšovat kapacity našich školských zařízení za zcela zásadní, výsledkem čehož byla od loňského listopadu řada rozhodnutí a kroků, kterým se v tomto článku věnuji.

V programovém prohlášení rady městské části Praha 11 pro volební období 2014–2018 jsme se s koaličními partnery snadno shodli na následující větě: „Zajistíme dostatek míst v mateřských i základních školách s ohledem na předpokládaný demografi cký vývoj.“ V lednu 2015 jsme přijali usnesení rady s názvem „Deklarace MČ Praha 11 k přijímání dětí a žáků do škol zřizovaných MČ Praha 11“. V něm jsme vyjádřili „veřejný zájem k prioritnímu umisťování dětí a žáků z MČ Praha 11 do škol zřizovaných MČ Praha 11 a zákonnou povinnost ředitelů spádových škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů“. Tím jsme okolním (nespádovým) obcím a městským částem dali jasně najevo, že nejsme schopni řešit jejich problémy s přetlakem dětí v situaci, kdy sami čelíme náporu na naše školy.

 Těsně před letními prázdninami jsme pak přijali komplexní usnesení s názvem „Zajištění dostatečného počtu míst v MŠ a ZŠ“. Tento materiál shrnul výsledky měsíců práce mé, odboru školství a kultury i dalších odborů a slouží jako „kompas“ pro naše další kroky. Zde je výčet několika hlavních priorit:

 - co nejrychleji provést komplexní rekonstrukci školské budovy Schulhoffova (ve které do léta 2016 sídlí soukromá střední škola), díky čemuž by mělo vzniknout mnoho set nových míst pro naše základní školství,

 - dokončit rekonstrukci MŠ Janouchova, vedoucí ke vzniku 112 nových míst,

 - od léta 2016 zmenšit plochu prostor v ZŠ Campanus, které si pronajímá soukromá škola EDUCAnet, čímž dojde k navýšení kapacity pro Campanus,

 - přesunout část volných učeben pronajímaných Podnikatelské akademii v ZŠ K Milíčovu ve prospěch naší školy. K tomuto kroku již došlo, takže ZŠ K Milíčovu má pro několik nejbližších let určité volné kapacity, a proto i možnost přijímat do prvních tříd alespoň některé žadatele i mimo svoji spádovou oblast.

 Výše uvedená opatření navíc rozhodně nejsou jediná, kterými se zabýváme. Zajišťujeme dodatečné kapacity v rámci stávajících budov, schválili jsme investiční záměr „Přístavba ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57“, prověřujeme možnosti rozšíření školských kapacit pomocí kontejnerových jednotek, pokoušíme se získat veřejné dotace či soukromý kapitál pro rekonstrukci zanedbané bývalé školky v Chomutovické ulici i pro opravy dalších budov, vyjednáváme se soukromými školami z Prahy 11 (mezi jejichž žáky je řada jihoměstských dětí) o nejlepším místě a rozsahu jejich působení či zkoušíme optimalizovat smlouvu s obcí Vestec, díky které jsme do roku 2018 zavázáni přijímat vestecké děti do ZŠ Campanus. Vedle zajištění dostatečného počtu míst v základních školách - což je naše povinnost - tak i v budoucnu chceme poskytovat místa ve školkách pro všechny jedenáctkové děti starší tří let, jak se nám to povedlo letos v září.

 Závěrem chci ještě zmínit nový projekt přípravných tříd, které nám též pomáhají zvyšovat celkovou kapacitu našich škol v oblasti předškolního vzdělávání a to zatím o 50 míst.

Mgr. Jakub Lepš (TOP 09), zástupce starosty pro školství, kulturu a sport

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme