Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

16. 1. 2012

Bydlím na Žižkově a přednáším na Vysoké škole ekonomické. Jezdím tedy do práce tramvají č. 9. V roce 2009 jsem se stal členem TOP 09 a zakládal jsem organizaci Praha 3. Předtím jsem nebyl členem žádné strany. V roce 2010 jsem byl za TOP 09 zvolen do Zastupitelstva hl. města Prahy a od června 2013 do listopadu 2014 jsem byl radním pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení. Ve funkci radního se mi během roku a půl povedlo například:

  • Zachránit před bankrotem Olivovu dětskou léčebnu, která tak dále slouží dětem.
  • Zvýšit dotace pro domovy důchodců a domovy pro osoby zdravotně postižené, což bylo nutné pro zajištění důstojné kvality služeb pro klienty a nárůst platů pracovníků v sociálních službách, jejichž práce je podhodnocena.
  • Připravit v zimě dostatečný počet míst v ubytovnách pro osoby bez přístřeší. Lidé nemrzli v noci na ulici nebo v tramvajích, každý měl možnost najít přístřeší.
  • Předložit dlouhodobé strategické dokumenty v oblasti drogové politiky a v prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Záměrem je pomoci lidem v nouzi a zároveň minimalizovat negativní dopady na obyvatele Prahy. Zvýšili jsme také prostředky na boj proti drogám.
  • Spustit dlouho připravovanou privatizaci magistrátních bytů a zvýšit počet magistrátních bytů určených pro seniory a pro učitele.

V pražských volbách 2014 jsem byl opět zvolen do zastupitelstva hlavního města. V listopadu 2016 jsem byl zvolen předsedou TOP 09 Praha. Kandiduji nyní do Poslanecké sněmovny, protože:

  • Chci využít svých praktických magistrátních zkušeností z oblasti zdravotnictví a sociální služeb.
  • Chci využít svých teoretických znalostí z VŠE z oblasti hospodářství a školství.
  • Chci zabránit omezování demokracie v ČR a chránit zakotvení západních hodnot v naší zemi, včetně členství v EU a NATO.