Vize v krajích. Co Vás zajímá nejčastěji?

TOP 09 vyjela se svou Vizí 2030 do krajů. Na Roadshow po České republice politici TOP 09 diskutují se všemi, kterým není lhostejná jejich budoucnost. A o čem je řeč nejčastěji? Podívejte se. Připravili jsme pro Vás výběr odpovědí, které Vás zajímají nejvíce. Nebo si naši Vizi přečtěte tady.

3. 4. 2017

Kapitola Vzdělaná společnost

Prosazení tzv. kulturních voucherů, tedy finančních příspěvků pro mladé na kulturní účely, které je ve Vizi 2030 obsaženo, si v konkrétních obrysech představuje TOP 09 jak?

Náš plán kulturních dotací je velmi výrazně inspirován italským příkladem, kde již nějakou dobu fungují. Účel voucheru by měl být ten, přivést mladé občany ke kultuře. V Itálii tento model funguje pomocí aplikace 18app. Každopádně financování těchto voucherů by mělo být hrazeno ze státního rozpočtu tím způsobem, aby nezadlužovalo český stát. Zároveň možnost kulturních voucherů nebudou mít pouze studenti, například vysokých škol, ale všichni občané, kteří nepřesáhli věk 26 let.

Kapitola Moderní stát

Jaký je názor TOP 09 na řízení státu jako firmy, což tak často zmiňuje Andrej Babiš?

Důrazně varujeme před podobnými populistickými představami o řízení státu. Nutno zmínit paralelu mezi nástupem fašismu v Itálii a nacismu v Německu ryze demokratickou cestou – prostřednictvím voleb. To je možné lacinou kritikou stávajícího systému. Pro TOP 09 je nepřijatelná koaliční spolupráce s KSČM a hnutím ANO, kteří mají společné to, že jejich politika končí v konečné destrukci parlamentního systému. Jsme stranou, pro kterou je parlamentní demokracie klíčovou hodnotou. Zároveň jsme jediná pravicová strana, která je proevropská. S dostatečnou voličskou podporou jsme schopni demokracii ubránit. Pro nás je naprosto nepředstavitelné a zároveň nepřijatelné už jen to, jakým způsobem bude hnutí ANO 2011 nyní sestavovat kandidátní listiny, které budou podléhat jediné osobě – předsedovi hnutí Andreji Babišovi. 

Jak TOP 09 nahlíží na to, že ČSSD po dobu jejího vládnutí dosadila své lidi, bez ohledu na jejich kvalitu, do státní správy, a jak by se, pakliže by převzala vládní odpovědnost, s tímto stavem vypořádala?

Tato problematika je úzce spjata se zákonem o státní službě, který podstatným způsobem ztížil možnost obměny zaměstnanců státní správy. Chceme předložit novelu služebního zákona směřující k tomu, aby nominace na tyto státní posty nebyly dominantně politickou otázkou, ale přednostně otázkou odbornosti daných kandidátů. Tím chceme umožnit větší personální propustnost státní služby.

V předložené Vizi 2030 se TOP 09 hlásí k myšlence zavedení možnosti účastnit se voleb rovněž prostřednictvím internetu, tedy prosazení tzv. elektronických voleb. Jakým způsobem chcete postupovat a jak chcete předcházet případným manipulacím?

Chceme se v této oblasti inspirovat zahraniční praxí, zejména Estonskem, kde elektronické volby fungují jako alternativa pro klasický způsob voleb. Nechceme voliče do této možnosti nutit. Chceme, aby si mohli vybrat, zda odvolí klasicky nebo z pohodlí domova. Změna volebního systému by zároveň mohla pomoci zvýšit volební účast. Tento model se ukázal jako nejvíce účelný. Rizika existují a jsou reálná, nicméně uděláme maximum pro to, aby byl zvolen takový model elektronizace voleb, který by je co nejvíce eliminoval.

Jak TOP 09 nahlíží na zavedení povinné volební účasti?

Nechceme zasahovat do ústavního systému. Cílem je zatraktivnit volby, abychom navýšili volební účast. Ovšem nemyslíme, že povinná volební účast je tím správným krokem. Věříme, že lepší možností je zavedení elektronických voleb nebo možnosti volit korespondenčně.

Kapitola Bezpečí a zahraniční politika

Jaká bude podle TOP 09 pozice České republiky v roce 2030 v rámci Evropské unie?

Chceme být součástí EU, která dle nás bude i v roce 2030 stále funkční organizací. Chceme být součástí tvrdého a silného integračního jádra a chceme, aby ČR zaujala k Evropské unii jasný a srozumitelný postoj, aby věděla, co chce a jakou podobu Evropské unie preferuje. Evropská unie by se podle nás měla více zaměřit na podstatné věci. Zřejmě dojde k prosazení modelu dvourychlostní Evropy, kde budou hrát prim zřejmě státy platící eurem, což pro TOP 09 znamená požadavek vstupu naší země do eurozóny. Evropská integrace je pro ČR podstatná jak z hlediska udržení její politické suverenity, tak i z hlediska ekonomického vývoje. K dosažení cíle posílení pozice ČR v rámci EU budeme prosazovat zavedení eura v nejbližších 5 až 6 letech.

Přijetí jednotné měny – eura – není v české společnosti příliš populární. Jakým způsobem chce TOP 09 přesvědčit více obyvatel o tom, že přijetí eura je prospěšným krokem?

Máme v plánu v letech 2017-2021 stanovit závazný a konečný termín přijetí eura v ČR. V tomto časovém horizontu je to technicky možné, ale je potřeba vést delší debatu. Součástí procesu přijetí jednotné měny je určitý kompromis, něco získáme a o něco přijdeme. Nutno podotknout, že euro je ryze politický projekt a my nechceme, aby v budoucnu byla ČR na vedlejší koleji evropské integrace, protože potom se dostáváme do nesprávné pozice odkud je snadná cesta pro tzv. exit.

Jak hodnotí TOP 09 současný stav české armády?

Současný vývoj české armády je pozitivní, ale není tak rychlý, jak bychom si představovali. Podporujeme vyšší výdaje na armádu, a dokonce k tomu byla i dostatečná politická podpora, která byla velmi vzácná. Vláda sice investuje do armády značné finance, ale to ve skutečnosti nedosahuje ani 1,4 % našeho HDP. Armáda je díky současné vládě upozaděná, investice jsou nižší, než by si zasloužila. Chceme proto navýšit finance a modernizovat některé armádní sbory.

Kapitola Moderní hospodářství

Stanovisko TOP 09 k přijetí a budoucnosti EET?

V celém průběhu schvalování jsme se snažili věcně a dlouze argumentovat, proto máme čisté svědomí. Nyní je nicméně další osud EET primárně v rukou voličů. Pokud získáme dostatek hlasů a budeme mít v parlamentu tím pádem politickou váhu, EET zrušíme.

Je pokračující robotizace a automatizace, tzv. digitální revoluce 4.0, důvodem pro zkrácení pracovního týdne? A jaký má TOP 09 názor na digitalizaci státní správy?

Kolem roku 2030 budou diskuze o čtyřdenním pracovním týdnu běžné, pokud se zvýší produktivita práce, a lidské pracovní síly bude v té době v důsledku těchto změn potřeba méně. Je třeba zdůraznit, že to nebude možné bez zásadních změn, které souvisejí s již zmíněnou produktivitou práce.Bez digitalizace nebude možné efektivně řídit náš stát. Díky ní může být státní správa pro občana srozumitelnější, tedy jednodušší a pro fungování státu levnější. Digitalizace může mít rychlý a viditelný efekt v oblasti zdravotnictví či justice, ve kterých mohou moderní technologie přispět ke zrychlení práce či snížení nákladů.

Kapitola Zdravotní péče

Otázka z oblasti zdravotnictví. Měli by mít obyvatelé ČR možnost se připojistit na zdravotní péči?

Současným problém spočívá v tom, že není důsledněji stanoven rozsah toho, co je hrazeno ze zdravotního pojištění a co ne.  Proto nemůže vzniknout možnost se připojistit, protože v současnosti všichni mají vše zdarma. To vede k rychlému nárůstu nákladů, který není dostatečně kompenzován příspěvkem státu ze státního rozpočtu. Budeme usilovat o to, aby se tento příspěvek zvýšil, ale zároveň i o to, aby spoluúčast byla vyšší, zejména na banality, která si je člověk schopen léčit nebo uhradit sám. Proto chceme zavést možnost dobrovolného připojištění, aby mělo zdravotnictví více peněz na závažná onemocnění, snížilo se plýtvání a zvýšila se osobní zodpovědnost jednotlivých pacientů. Budeme samozřejmě dbát na to, aby byla spoluúčast pro sociálně slabé omezená, aby nikdo nezůstal bez nezbytné péče. 

Jak na udržitelné financování ve zdravotnictví?

Pokud jde o zdravotnictví, zavedeme transparentní systém rozhodování o tom, které novinky bude možno vpustit do sféry hrazené péče tak, aby zdarma bylo jen to, co je opravdu účinné. Ani ty nejbohatší země si nemohou dovolit hradit vše, co je na zdravotním trhu, protože by zdravotnictví brzy zbankrotovalo. 

Kapitola Udržitelné životní prostředí

Co by podle TOP 09 bylo vhodné prosadit, aby veřejná doprava v rámci celé republiky fungovala lépe, úsporněji a tudíž i efektivněji?

Ve Vizi 2030 je obsažen plán na dostavění či vybudování pěti vysokorychlostních tratí napříč republikou. Uděláme maximum pro to, aby veřejná doprava v celé republice fungovala více vzájemně propojeně, nejlépe, aby byla postupem času zavedena jednotná politika veřejné přepravy a dopravy.

Ostatní

Bude TOP 09 stavět vlastního prezidentského kandidáta?

TOP 09 chce pro Českou republiku takového prezidenta, který bude reprezentovat demokratický a prozápadní směr, který ctít Ústavu a ústavní zvyky a bude pro občany přirozenou autoritou. Z těchto důvodů proto nemusí nutně postavit vlastního stranického kandidáta, ale podpoří v přímé volbě osobnost, jež má ty nejlepší předpoklady pro tento úřad.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme