Skalický: Regionům je třeba pomáhat

27. 11. 2017

(projev kandidáta na místopředsedu TOP 09 Jiřího Skalického na 5. celostátním sněmu TOP 09)

V TOP 09 jsem od roku 2013. Byl jsem poslancem za pardubický kraj od roku 2010 do roku 2017, kdy jsem byl členem výborů pro obranu a zdravotnictví. Od roku 1998 jsem zastupitelem města Pardubice a byl jsem radním města od roku 1998 do roku 2010. Jsem primářem v Pardubické nemocnice a vyučuji na Univerzitě Pardubice.

Současná situace TOP 09 není dobrá. Základní příčiny známe. Nespočívají však pouze v regionech. Jde o kombinaci faktorů centrálních a regionálních, a je třeba je vyhodnocovat individuálně. Je třeba se dostat ven z toho, v čem nyní jsme, tedy i pojmenovat a řešit problémy správně, pravdivě a s nasazením. 

Nabízím několik řešení:

1. Nové směřování strany, změna strategie, programu, vize 2030, získání voličské základny

Částečná změna politiky v základních aspektech, změny ve vyjadřování a PR ve formě i obsahu, aktivně a rychle se vyjadřovat k aktuálním tématům. Změnit negativní vnímání strany, stabilní voličská základna, noví členové, podporovatelé, mladí lidé. Měli bychom mít experty –  garanty zásadních oblastí státu („stínovou vládu“). 

2. PR

Nové PR, pozitivní, obnovit vztah k médiím. Další prohry si nemůžeme dovolit.   Rozhodný, klidný, konstruktivní styl, s úsměvem.

3. Zapojení regionů + členská základna

Je třeba regionům pomáhat. Vystupovat v regionech, hovořit o problematice v jednotlivých krajích, zapojit do vyjadřování regionální problematiky, pracovat s návrhy regionů. Pro budoucnost strany jsou i regiony zásadní. 

4. Změny ve vedení strany

Kombinace zkušených politiků s novými tvářemi.

5. Ekonomika

Získat a obnovit důvěru firem. Nabídnout jasnou perspektivu. Najít finanční zdroje - mecenáše, podnikatele, OSVČ, spolky, studenty atd.na všech úrovních v zemi.

6.   Spolupráce s dalšími stranami

TOP 09 musí vystupovat jako svébytný subjekt. Je možné vytvořit určité formy selektivní spolupráce, např. v jednotlivých tématech. 

Proč chci být místopředsedou a co chci TOP 09 přinést? Rozumím problematice na komunální i celostátní úrovni. Umím jednat a vyjednávat. Mám zkušenosti. Jsem známý a nemám zatížení z minulosti. Mám populární profesi - témata zdravotnictví a bezpečnosti jsou dlouhodobě hodnocena jako nejdůležitější pro občany. Preferenční hlasy v TOP 09 mne s 9,7% v %  řadí na 10.místo v TOP 09.

Funkce ve vedení strany je spojena s každodenní mravenčí prací v Praze i v regionech. Takto jsem vždy k práci přistupoval a v případě, že mne zvolíte, budu ji vykonávat i jako místopředseda TOP 09. Jsem připraven řešit obtížnou problematiku ekonomiky strany, věnovat se PR a potřebám a vztahům s regiony.

TOP 09 stojí na rozcestí. W. Churchil, řekl: „Whatever you do, you must do it today“. Ať uděláte cokoli, musíte to udělat dnes. Vstupme tedy společně do boje za dobrou budoucnost dnes.

Jiří Skalický, zastupitel města Pardubice za TOP 09

Štítky
Osobnosti: Jiří Skalický
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme