Otys: Chci spojovat nejužší vedení strany s řadovými členy

27. 11. 2017

(projev kandidáta na 1. místopředsedu TOP 09 Lukáše Otyse na 5. celostátním sněmu TOP 09)

Vážené delegátky, vážení delegáti, milí hosté,

předstupuji před vás na základě nominací z krajů. V současné době vykonávám funkci krajského předsedy v Karlovarském kraji. Nepřísluší mi hodnotit výsledek proběhnuvších voleb, protože jak se říká, po bitvě je každý generál. Nicméně, jak již bylo včera řečeno, některé dílčí výsledky byly natolik dobré, že pokud by se tento trend projevil ve všech regionech, tak by celkový výsledek mohl být zcela opačný.

Společnost za dobu existence TOP 09 prošla výraznými změnami a stejně tak musí projít i TOP 09 výraznou změnou, ne však pouze změnou estetickou, ale změnou strukturální. Tak, abychom byli kompaktním celkem, který bude schopen spolupracovat na všech svých úrovních. Čeká nás mnoho mravenčí práce v krajích, regionech i místních organizacích, do které se bude muset zapojit každý z nás dle svých vlastních možností a schopností.

Dámy a pánové zkusme být otevřenější našim podporovatelům a zájemcům o členství. Pokusme se je neodrazovat zbytečným protahováním přijímacího procesu. Rozhodl jsem se, že přijmu Vaši důvěru v podobě nominací do funkce 1. místopředsedy, a to s veškerou zodpovědností, která je s touto funkcí spojena. Jsem připraven investovat veškeré své úsilí, energii a schopnosti do vnitrostranické práce. Jsem připraven se podílet na budování krajské infrastruktury tak, abychom měli místní organizaci v každém větším městě. Pravidelně se zúčastňovat jednání krajských, regionálních i místních organizací, tak jak jsem to dělal doposud. Budu přítomen neformálním setkáním našich řadových členů. Motivovat nejen naše členy, ale i lokální osobnosti k obhajování našich myšlenek a postojů. A v neposlední řadě se zasadím o oslovení našich dárců a podporovatelů. Jsem připraven naslouchat krajským, regionálním a místním organizacím a být nápomocen v řešení konkrétních problémů, které nás brzdí v naší práci.

Jako krajský předseda vím, jak je to důležité a jak tento přístup leckdy chyběl. Zkrátka být tím spojovacím článkem mezi nejužším vedením strany a jejími řadovými členy. Jsem připraven udělat revizi provozního fungování strany a jejího hospodaření, protože v následujícím období musíme zajistit provoz s výrazně nižším rozpočtem. Nesmí to být ovšem na úkor našich lidí v krajích, protože je to v rozporu se snahou o rovnoměrnou podporu struktury strany na všech jejich úrovních.

Veškeré své úsilí zaměřím na úspěch v komunálních volbách a následujících volbách do Evropského parlamentu. Kde nestihneme založit místní organizace, tam budu nápomocen při jednání s místními demokratickými hnutími tak, abychom se vynasnažili postavit maximální možný počet kandidátních listin. 

Jsem přesvědčen, že pro budoucí úspěch je nutná spolupráce, a proto jsem připraven při avizovaných cestách do krajů pomoci s oslovením a spoluprací s dalšími demokratickými silami. Díky spolupráci v Karlovarském kraji v rámci krajských voleb se Starosty, Lidovci a Karlovarskou občanskou alternativou jsme přesvědčili více než 10% voličů. K takovému úspěchu však nestačí pouze líbivé, volební sliby, ale skutečně ta poctivá, intenzivní, vnitrostranická práce. 

Vážené delegátky, vážení delegáti, dostanu-li dnes vaši důvěru, tak Vám slibuji, že z řečeného neuhnu a udělám maximum pro to, abych byl Vaším hnacím motorem a pomohl TOP 09 k novým úspěchům. 

Děkuji a svou nominaci na 1. místopředsedu přijímám.

Lukáš Otys, krajský předseda TOP 09 v Karlovarském kraji

Štítky
Osobnosti: Lukáš Otys
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme