Dzurinda: Jen tradiční politika dokáže vyvést Evropu ze současné krize

25. 11. 2017

Vážený čestný předsedo pane Schwarzenbergu, vážený pane předsedo Kalousku, milý Miroslave, milé delegátky a delegáti kongresu strany TOP 09,

srdečně vás všechny zdravím a přeji vašemu kongresu úspěšný průběh a dobrý výsledek. Uvědomuji si, že se nacházíte ve složitém období. Jak strana, tak Česká republika i celá sjednocená Evropa. Uvědomuji si však i fakt, že každá krize je nejen pohromou, ale i příležitostí, nadějí na změnu, která může přinést obrat a pozitivní řešení.

Po letech plných naděje a optimismu, vrcholících v období vstupu postkomunistických zemí do EU a těsně po ní, se setkáváme s důsledky globální ekonomické a finanční krize, bezprecedentní imigrací, odchodem Spojeného království z EU, agresivním Ruskem, nestálými evropskými sousedy, ale I důsledky globalizace, či dezinformacemi šířenými prostřednictvím sociálních sítí. Jako kdyby se svět rozkmital a vytráceli se pevné, oporné body, o které se od konce druhé světové války opíral.

Právě v takovémto nestabilním a nejistém čase roste poptávka po politice, která dokáže zastavit extrémisty a populisty. Po politice, která se i v těch nejtěžších časech opře o univerzální hodnoty. Po politice, která naváže na židovsko-křesťanskou tradici našeho kontinentu a která tuto tradici bude i nadále rozvíjet a kultivovat na základě právě zmíněných univerzálních hodnot. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že právě taková a jen taková politika dokáže vyvést Evropu i naše země ze současné krize.

Myslím si, že toto je cesta i poslání vaší politické strany. Jsem si velmi dobře vědom toho, v jakém politickém a společenském rozpoložení hledáte současná východiska. Jsem však přesvědčen, že pokud povýšíte společenské dobro nad jakýkoli partikulární zájem, smysluplnou cestu najdete. Instituce, kterou v současnosti mám tu čest vést – Centrum Wilfrieda Martensa pro evropské studie – je vám při tomto tvořivém hledání k dispozici. Těší mě, že mezi nejaktivnější členské nadace našeho think tanku patří i TOPAZ, politická nadace, asociována s vaší politickou stranu.

Milý Mirku, srdečně zdravíme Tebe, stejně tak všechny delegáty, členy a příznivce vaší politické strany. Ať se vám daří!

Se srdečnými pozdravy,

Mikuláš Dzurinda, prezident Centra Wilfrieda Martensa pro evropské studie