Dzurinda: Jen tradiční politika dokáže vyvést Evropu ze současné krize

25. 11. 2017

Vážený čestný předsedo pane Schwarzenbergu, vážený pane předsedo Kalousku, milý Miroslave, milé delegátky a delegáti kongresu strany TOP 09,

srdečně vás všechny zdravím a přeji vašemu kongresu úspěšný průběh a dobrý výsledek. Uvědomuji si, že se nacházíte ve složitém období. Jak strana, tak Česká republika i celá sjednocená Evropa. Uvědomuji si však i fakt, že každá krize je nejen pohromou, ale i příležitostí, nadějí na změnu, která může přinést obrat a pozitivní řešení.

Po letech plných naděje a optimismu, vrcholících v období vstupu postkomunistických zemí do EU a těsně po ní, se setkáváme s důsledky globální ekonomické a finanční krize, bezprecedentní imigrací, odchodem Spojeného království z EU, agresivním Ruskem, nestálými evropskými sousedy, ale I důsledky globalizace, či dezinformacemi šířenými prostřednictvím sociálních sítí. Jako kdyby se svět rozkmital a vytráceli se pevné, oporné body, o které se od konce druhé světové války opíral.

Právě v takovémto nestabilním a nejistém čase roste poptávka po politice, která dokáže zastavit extrémisty a populisty. Po politice, která se i v těch nejtěžších časech opře o univerzální hodnoty. Po politice, která naváže na židovsko-křesťanskou tradici našeho kontinentu a která tuto tradici bude i nadále rozvíjet a kultivovat na základě právě zmíněných univerzálních hodnot. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že právě taková a jen taková politika dokáže vyvést Evropu i naše země ze současné krize.

Myslím si, že toto je cesta i poslání vaší politické strany. Jsem si velmi dobře vědom toho, v jakém politickém a společenském rozpoložení hledáte současná východiska. Jsem však přesvědčen, že pokud povýšíte společenské dobro nad jakýkoli partikulární zájem, smysluplnou cestu najdete. Instituce, kterou v současnosti mám tu čest vést – Centrum Wilfrieda Martensa pro evropské studie – je vám při tomto tvořivém hledání k dispozici. Těší mě, že mezi nejaktivnější členské nadace našeho think tanku patří i TOPAZ, politická nadace, asociována s vaší politickou stranu.

Milý Mirku, srdečně zdravíme Tebe, stejně tak všechny delegáty, členy a příznivce vaší politické strany. Ať se vám daří!

Se srdečnými pozdravy,

Mikuláš Dzurinda, prezident Centra Wilfrieda Martensa pro evropské studie

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme