Sněm TOP 09 skončil. Strana má nového předsedu a v nejužším vedení tři ženy

29. 11. 2015

Během dvou víkendových dní delegáti 4. celostátního sněmu TOP 09 v Praze zvolili nového předsedu, kterým se stal Miroslav Kalousek. Rozhodli také o tom, kdo usedne v předsednictvu, ve výkonném výboru a v dalších orgánech strany. O programovém dokumentu Svoboda, právo, bezpečnost bude TOP 09 diskutovat v regionech během dalších měsíců. 

„Nesmírně si vážím silného mandátu, který mi Sněm dal. Vážím si ho nejen z hlediska osobní důvěry, ale především ho chápu jako mandát k naplnění té vize a cílů, které jsem si dovolil předestřít pro následující měsíce a roky. V době, kdy by TOP 09 měla sehrát důležitou roli na naší politické scéně v ochraně demokratického prostředí, v prosazování modelu liberálního kapitalismu, prostředí příznivému pro co nejširší a bohatou střední vrstvu," řekl po svém zvolení nový předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Delegáti mu odevzdali 86,5 procenta hlasů, konkrétně 148 ze 171 hlasů.

Miroslav Kalousek v čele strany střídá Karla Schwarzenberga, se kterým TOP 09 před šesti lety zakládal. Přestože předsednictví Karel Schwarzenberg podle svých slov „s radostí předal“, chce zůstat s TOP 09 spojený i nadále. Delegáti Sněmu změnili stanovy, do kterých zapracovali post čestného předsedy, kterým se stane právě Karel Schwarzenberg.

„Je to opravdu zvláštní okamžik, když člověk končí předsednictví, ale musím říci, že první, co cítím, je ohromný dík vám všem. Poněvadž my jsme spolu několik let prožili a přiznávám, že mi bylo vždycky mezi vámi dobře,“ rozloučil se ve vedení strany Karel Schwarzenberg (celý jeho projev naleznete na webu TOP 09).

TOP 09 si zvolila také prvního místopředsedu a čtyři řadové místopředsedy. Ke zvolení prvního i dalších místopředsedů TOP 09 stačilo jediné kolo voleb. Podporu pro funkci prvního místopředsedy získal dosavadní místopředseda a poslanec Marek Ženíšek.

Po letošním Sněmu má navíc TOP 09 také tři místopředsedkyně. Delegáti na tyto posty zvolili poslankyně Markétu Adamovou, Helenu Langšádlovou a Jitku Chalánkovou. Trojici žen doplňuje poslanec Leoš Heger, kterého ve volbě podpořilo 96,5 procent delegátů. Nově zvolené vedení TOP 09 najdete kompletně na internetových stránkách TOP 09.

V závěru Sněmu delegáti zvolili i další členy předsednictva a výkonného výboru TOP 09. Kromě volby nového vedení a obsazování dalších stranických orgánů se delegáti věnovali také programovým otázkám. V sobotu debatovali o materiálu Svoboda, právo, bezpečí, který nabízí programová východiska pro výzvy, kterým česká i evropská politika aktuálně čelí (více na našem webu).

Na Sněm do pražského hotelu Don Giovanni dorazilo 174 delegátů z celé republiky. Stejně jako před dvěma lety volila TOP 09 elektronicky (přes tablety).

Usnesení 4. celostátního sněmu TOP 09

1. Politická část usnesení

 • Celostátní sněm TOP 09 bere na vědomí program Svoboda, právo, bezpečí a ukládá výkonnému výboru TOP 09 dát prostor na vnitrostranickou diskuzi a do 30. 6. 2016 jeho finální verzi představit na programové konferenci.
 • Delegáti celostátního sněmu TOP 09 oceňují aktivitu mladých členů a podporovatelů, kteří jsou od založení strany TOP 09 nedílnou součástí jejích dosavadních úspěchů. Celostátní sněm TOP 09 ukládá nově zvolenému výkonnému výboru TOP 09 podpořit vznik oficiální mládežnické organizace.

2. Volby

Celostátní sněm TOP 09:

 • Zvolil předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska.
 • Zvolil 1. místopředsedu TOP 09 Marka Ženíška.
 • Schválil počet dalších místopředsedu, a to čtyři.
 • Zvolil místopředsedy TOP 09, kterými se stali: Leoš Heger, Markéta Adamová, Helena Langšádlová, Jitka Chalánková.
 • Schválil počet dalších členů předsednictva TOP 09, a to pět.
 • Zvolil členy předsednictva TOP 09, kterými jsou: Zdeněk Bezecný, Lukáš Otys, Herbert Pavera, Jiří Skalický, Tomáš Tesař.
 • Zvolil další patnáct členů výkonného výboru TOP 09, kterými jsou: Lenka Mergenthalová, Vlastislav Navrátil, Bořivoj Šarapatka, Zdeněk Chmelík, Radek Zapletal, Tomáš Třetina, Petr Zahradníček, Michal Pilař, Jana Spekhorstová, Vladislava Michalová, Josef Knot, Tomáš Bouzek, Radim Bzura, Milan Schweigstill, Miroslav Janoušek.
 • Schválil návrh předsednictva o stanovení počtu náhradníků Celostátní revizní komise v počtu 3.
 • Zvolil celostátní revizní komisi ve složení: předseda - Zdeněk Urban, členové - Stanislav Motyčka, Karel Korba, náhradníci - Aleš Koutný, Jiří Pařízek, Miroslav Nádvorník.
 • Schválil návrh předsednictva o stanovení počtu náhradníků smírčího výboru v počtu 3.  
 • Zvolil smírčí výbor ve složení: předseda - Pavel Janda, členové – Michaela Bartošková, Filip Vácha, náhradníci – Zdeněk Šigut, Jiří Havlíček, Ivo Lausch.

3. Organizační část usnesení

3.1. Celostátní sněm TOP 09 schválil:

 • Program celostátního sněmu TOP 09
 • Jednací řád celostátního sněmu TOP 09
 • Volební řád celostátního sněmu TOP 09
 • Zprávu o činnosti předsednictva TOP 09
 • Zprávu o činnosti výkonného výboru TOP 09
 • Zprávu o činnosti poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové
 • Zprávu o činnosti smírčího výboru TOP 09
 • Zprávu o činnosti celostátní revizní komise TOP 09
 • Novelu Stanov TOP 09 dle předloženého materiálu
 • Celostátní sněm TOP 09 bere na vědomí návrhy na změnu stanov přednesené delegáty a ukládá předsednictvu TOP 09, aby se těmito návrhy zabývalo.

3.2. Celostátní sněm TOP 09 zvolil:

 • Mandátovou a volební komisi ve složení 7 členů
  Členové: Richard Pikner, Jan Zapletal, Iva Vavrečková, Vít Steklý, Jan Vozábal, Kateřina Jelínková
  Vzal na vědomí zvolení předsedy komise Jiřího Česala.
 • Návrhovou komisi ve složení 7 členů
  Členové: Jindřich Zuziak, Kryštof Kothbauer, Kamila Králová, Petr Starý, Radek Lojda, Sylvie Kunešová
  Vzal na vědomí zvolení předsedy komise Františka Gábora.
 • Dva ověřovatele zápisu – Jiří Vávra a Jiří Blažek
 • Hlavního skrutátora – Eva Marečková

 3.3. Celostátní sněm TOP 09 vzal na vědomí:

 • Zprávu předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga
 • Projevy hostů
 • Prezentaci poslanců Evropského parlamentu – Luďka Niedermayera a Jiřího Pospíšila
 • Prezentaci TOPAZu přednesenou Redou Ifrahem
 • Prezentaci Unie žen přednesenou Janou Spekhorstovou a Vladislavou Michalovou
 • Prezentaci Klubu starostů TOP 09 přednesenou Petrem Ducháčkem

Martina Macková, tisková mluvčí TOP 09

Praha 29. listopadu 2015

Přílohy
PDF Sněm TOP 09 skončil. Strana má nového předsedu a v nejužším vedení tři ženy.pdf (201.1 kB)
Štítky
Osobnosti: Miroslav Kalousek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme