Zdravice Josepha Daula delegátům 4. celostátního Sněmu TOP 09

28. 11. 2015

Drahý pane předsedo Schwarzenbergu, drazí přátelé z TOP 09,

je mi potěšením se na vás v Praze obrátit s tímto přátelským vzkazem u příležitosti celostátního sněmu vaší strany. Dnes zvolíte své nové předsednictvo. Chci proto využít této příležitosti abych poděkoval tomu, kdo byl otcem, duší i symbolem vaší strany od jejího vzniku před šesti lety.

Drahý Karle,

můžeš být hrdý na práci, kterou jsi vykonal v době svého mandátu, i na dědictví, které předáváš svému nástupci. Doufám, že bude inspirován tvým nasazením a tvou oddaností evropským hodnotám a naší politické rodině. Je důležité, aby EPP mohla i nadále počítat s někým, kdo stejně jako ty horlivě brání naše hodnoty.

Byl jsi to ty, kdo vedl stranu v nitru naší velké politické rodiny. Vždy jsi uměl ukázat pevnost v zahraniční politice, v otázce ruské agrese na Ukrajině a sankcích, které následovaly, a v nezbytnosti jednotné evropské imigrační politiky, která zprostředkovává hodnoty solidarity a zodpovědnosti. I když opustíš předsednictví, doufáme, že s tebou budeme moci i nadále spolupracovat a těžit z tvých zkušeností.

Ale musím poděkovat celé vaší straně! Je to také díky vám, mí přátelé, a díky vašim výborným výsledkům od posledních evropských voleb, že EPP mohla zůstat přední politickou skupinou evropského parlamentu a získat pozice předsedy evropské komise a rady.

Vaši evropští zástupci musí i nadále být vašimi prostředníky v Evropě. Nové předsednictvo bude potřebovat jejich podporu při hledání jednotného evropského řešení problémů, které jsou společné pro všechny naše země.

Právě teď, více než kdy jindy potřebujeme silnou, sjednocenou a solidární Evropu, schopnou čelit řadě hrozeb, které nás obklopují.

Terorismus, imigrace, nestabilita za našimi hranicemi, to jsou jevy, které žádný jednotlivý stát není připraven řešit sám. Není to ústup k nacionalismu a uzavření hranic, které nám umožní čelit těmto hrozbám, ale rostoucí spolupráce našich policií, soudní moci a rozvědek a opravdová společná zahraniční, obranná a bezpečnostní politika EU, jak jsme navrhli na našem říjnovém kongresu v Madridu.

Takže přeji Vám všem dobrou volbu a mnoho úspěchů novému předsednictvu, se kterým jsem si jistý, budeme i nadále úzce spolupracovat!

Joseph Daul, předseda evropské lidové strany

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme