Projev Wernera Böhlera na 4. Sněmu TOP 09

28. 11. 2015

Vážený pane předsedo, drahý Karle Schwarzenbergu, milí přátelé z TOP 09,

mnohokrát děkuji za pozvání na Váš celostátní sněm!

Nejprve bych Vám chtěl vyřídit srdečné pozdravy od Konrad-Adenauer-Stiftung a jejího předsedy a bývalého předsedy Evropského parlamentu Hanse-Gerta Pötteringa. Jak je jistě mnohým z Vás známo, Konrad-Adenauer-Stiftung je německá politická nadace, která je ideově blízká Křesťansko-demokratické Unii Německa (CDU Deutschland). Velmi si vážíme dobré a otevřené spolupráce s naší sesterskou stranou TOP 09, se kterou společně náležíme k Evropské lidové straně. Zvláštní poděkování bych rád vyjádřil Vašemu předsedovi Karlu Schwarzenbergovi, který svým politickým nasazením pro evropské ideály významně přispěl a nadále přispívá k tomu, abychom zde ve střední Evropě mohli společně pokojně žít.

Velmi vítáme intenzivní spolupráci s vaším thinktankem Topazem, který se přes to, že funguje teprve relativně krátce, úspěšně uvedl do české veřejnosti a v posledním roce nabral nový vítr do plachet. KAS bude tuto důležitou práci i v budoucnosti nadále podporovat.

Jsem velmi rád, že k Vám dnes v přátelském duchu mohu promluvit a s Vámi všemi hovořit. Neboť právě dnes v časech krize je zvláště důležité, abychom se potkávali a společně diskutovali o možných řešení aktuálních výzev. Mediální obraz totiž velmi často neodpovídá realitě. V osobním rozhovoru potom zjišťujeme, že si v našich politických názorech jsme o mnoho blíže, než tvrdí titulní strany médií. Právě po útocích v Paříži a pod hrozbou dalšího ohrožení mezinárodními teroristy jsme jednotní v tom, že členské státy EU musí jednat společně, pragmaticky a rozhodně. V globalizovaném světě potřebujeme společnou evropskou bezpečnostní politiku.

Těším se na další spolupráci s Vámi! Vašemu sněmu přeji úspěšný průběh a správné rozhodnutí při volbě předsednictva strany.

Werner Böhler

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme