Projev Petra Fialy na 4. celostátním sněmu TOP 09

28. 11. 2015

Vážený pane předsedo, vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, milí přátelé. Já jsem se na chvilku polekal, že budete chtít, abych nahradil paní poslankyni Novákovou, jsem rád, že toto dělat nemusím. Jsem rád, že jste mě pozvali na celostátní sněm. Přišel jsem vás pozdravit a přišel jsem vám poděkovat. Nebude to takové to tradiční "děkuji, odejděte". Přišel jsem poděkovat a budu mluvit o spolupráci.

Motto vašeho sněmu je Svoboda, právo a bezpečí, to je pro mne dalším důkazem toho, že i přes všechny náborové rozdíly je gp naším přirozeným politickým partnerem a politickou stranou, se kterou nespolupracujeme jen proto, že nás k tomu nutí okolnosti, ale především proto, že se na mnoho otázek díváme velmi podobně.

Neshodneme se na všem, například máme rozdílné názory, jak konkrétně řešit migrační krizi a především se lišíme v pohledu na stav a budoucnost evropské integrace. Není důležité, co nás rozděluje, ale všímat si toho, co nás spojuje a toho je víc. Spojuje nás společné přesvědčení, že základy prosperující společnosti jsou postaveny na individuální svobodě, na státu, který aktivním a odpovědným lidem neklade překážky, nešpehuje je, neútočí na ně, ale naopak zaručuje rovnost před zákonem a vytváří podmínky pro volný trh a osobní iniciativu. K tomu, abychom, a v tom se také shodujeme, abychom mohli tyto věci rozvíjet, tyto hodnoty rozvíjet, potřebujeme od státu svobodu a potřebujeme také důvěru. Bohužel současná vláda pana premiéra Sobotky občanům nevěří. Zavádí nové formy socialismu, chce nás všechny kontrolovat, vychovávat, řídit v tisících drobnostech. Ty drobnosti vypadají na první pohled bohulibě, ale dohromady vytváří stát, ve kterém se bude jen velmi těžko žít. Prezident naší země pronáší slova o obraně svobody, přitom ale vyznamenává komunistické normalizační funkcionáře, staví se na podium s lidmi, pro které svoboda a občanská práva jsou nic neříkající pojmy a svými postoji nás posouvá kamsi na východ. Občanská demokratická strana sdílí s TOP 09 přesvědčení, že musíme zabránit odklonu od hodnot a principů, na kterých jsme stavěli v posledních 25 letech Českou republiku. Tváří v tvář oligarchizaci našeho systému, pokusům vrátit naši společnost k socialismu, nás spojuje důvěra v parlamentní demokracii, spojuje nás také víra v to, že k demokracii patří demokratický systém politických stran a to je mimochodem výborná základna pro to, že naše spolupráce na parlamentní půdě velmi dobře funguje a já jsem za to velmi rád.

Já bych vám právě za tu spolupráci, kterou každodenně prožíváme třeba v Poslanecké sněmovně, za tu spolupráci bych vám chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat i za to, že jsme se dokázali domluvit na společném postupu v minulých senátních volbách, ale že jsme konkrétními kroky ukázali, jak naše spolupráce má a může vypadat. Moje zvláštní poděkování dnes ale patří vašemu předsedovi, panu Karlu Schwarzenbergovi, který oznámil, že nemá nadále v úmyslu vést vaši politickou stranu. Měl jsem s ním možnost spolupracovat ve vládě, měl jsem s ním možnost spolupracovat jako předseda občanské demokratické strany a mohu říct, že si ho vážím jako člověka, jehož slovo platí, který své názory nemění, který stojí za svým a svou pozici umí hájit čestně, s nadhledem a velmi často i s humorem. Já si toho vážím a Karle Schwarzenbergu opravdu děkuji za spolupráci. Věřím, že mluvím za vás všechny, když vyjádřím potěšení, že vzhledem k výzvám, který naši společnost čekají, že je dobře, že Karel Schwarzenberg neodchází úplně do ústraní.

Nechci samozřejmě dávat nějaký polibek smrti, to je vždy nebezpečné, ale ze všech stran tady slyším, že vaším příštím předsedou se s největší pravděpodobností stane Miroslav Kalousek. To samozřejmě není nová tvář v české politice, nicméně pro mě jako konzervativního člověka je to dobrá zpráva. Vím, kdo bude ším partnerem v dalších krocích a naplňuje mě to nadějí, že naše spolupráce bude minimálně stejně dobrá jako byla dosud.

Přeji vám úspěšné jednání sněmu, přeji vám dobrou volbu a hodně štěstí v příštích měsících a letech.

Petr Fiala, předseda ODS

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme