Projev Pavla Freša na 4. celostátním Sněmu TOP 09

28. 11. 2015

Děkuji pěkně za slovo, vážené delegátky, delegáti. Vzpomněl jsem si, jak jsem tu stál před dvěma lety, v jaké situaci byly obě naše strany. Řekl jsem, že jedinou cestou, jak se dále posunout, jsou další volby. Když jsem se připravoval na dnešek, podrobně jsem si prošel společnou historii po roce 1989. Asi všichni cítíme, že tato doba opravdu je velkou výzvou. Je velkou výzvou, neboť stále více jsou tu úvahy o tom, že Evropskou unii by bylo možno rozdělit, že by se státy měly starat více samy o sebe, možná by nevadilo ani pár plotů na hranicích. Za Slovensko řeknu, jsou takové úvahy, že vlastně ta demokracie někdy zdržuje, diskuse je otravná, to věčné natahování se překáží. To jsou všechno signály toho, že svobodomyslní a demokratičtí lidé by měli zbystřit. V tomto jsme absolutně rovní a přímí partneři. Věřte mi, že máme historickou povinnost společně se všemi partnery nabídnout lidem, že ti, kteří chtějí svobodu a demokracii, ti, kterým záleží na tom, aby Evropa byla silná a plná svobodných lidí, ti, kterým nechtějí, aby se vrátila studená válka nebo něco horšího, ti musí držet spolu.

Moje poselství je, že tak jako máte úplně vynikajícího současného předsedu, který je vzorem nejen u vás, ale i v jiných státech svým chováním a svými myšlenkami, nechť tento váš dnešní sněm umožní další volbu, kteráý povede TOP 09 nejen k úspěchům politickým, ale hlavně k vedení tady v Česku tak, abyste byli schopni všechny tyto hrozby, které jsem naznačil, odstranit, čelit jim společně se svými partnery. K těmto volbám vám přeji, aby vám pomáhal bůh, abychom tuto těžkou situaci společně zvládli. Děkuji, že tu mohu být.

Pavol Frešo, předseda SDKÚ-SD

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme