Organizační informace pro účastníky 3. celostátního sněmu

Místo a termín

Hotel Dorrint Don Giovanni
Vinohradská 2733/157a, 130 20 Praha 3-Žižkov
GPS: 50.078666,14.475793

7. 12. 2013 – 8. 12. 2013

Prezence

1. den od 8:09 do 9:00 hodin

2. den od 8:09 do 9:00 hodin

Prezence bude probíhat elektronicky. Každý delegát bude identifikován i v průběhu sněmu členským průkazem. Pokud ji delegát mít s sebou nebude, bude mu za poplatek vytvořen duplikát.

Zahájení jednání

1. den v 9:09 hodin

2. den v 9:09 hodin

Ukončení jednání

1. den v 19:29 hodin

2. den po projednání všech bodů programu sněmu, předpoklad 17:29 hodin 

Parkování

Bude zajištěno v podzemních garážích hotelu Dorrint Don Giovanni v dostatečné kapacitě, za cenu 200 Kč/den.

Stravování

Proběhne v restauraci hotelu Dorrint Don Giovanni. Rozdělení delegátů do prostor pro stravování bude formou označených stravenek vydaných při první prezenci prvního jednacího dne.

Hot line

V době konání sněmu bude zřízena linka technické pomoci s hlasovým průvodcem, který přepojí na konkrétní osobu organizačního štábu. Je také zřízena e-mailová schránka snem@top09.cz.

Návrh programu

1. den

 • zahájení a uvítání
 • schválení programu celostátního sněmu
 • schválení jednacího řádu a volebního řádu celostátního sněmu
 • volba pracovních komisí celostátního sněmu
 • zpráva předsedy TOP09
 • vystoupení hostů
 • programová diskuse
 • projednání změny stanov
 • volba členů a náhradníků celostátní revizní komise
 • volba členů a náhradníků smírčího výboru

2. den

 • volba předsedy
 • volba 1. místopředsedy
 • volba místopředsedů
 • volba členů předsednictva
 • volba členů výkonného výboru
 • schválení závěrečného usnesení
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme