Ženíšek: Dejme stejnou možnost volit všem

24. 11. 2015

V budoucnu bychom mohli volit jednodušeji z jakéhokoliv místa na světě, moderněji, ale zároveň bezpečně. Místopředseda TOP 09 poslanec Marek Ženíšek navrhuje změnu volebních zákonů, která zavádí korespondenční volbu. Ta otevírá cestu k elektronickým volbám a řeší také desítky let starý problém – krajané a Češi pracující v zahraničí nemají stejné podmínky jako voliči v Čechách.

„Je něco špatně, když v době, kdy tisíce Čechů cestují, studují a pracují ve světě, v době moderních technologií, mají tito naši občané problém využít své právo a volit. Nejen v USA či Kanadě, ale i v sousedním Německu je obtížné dostat se k volebním urnám na české ambasády, které jsou vzdáleny stovky i tisíce kilometrů,“ říká místopředseda TOP 09 a poslanec Marek Ženíšek.

O změně ve volebních zákonech se v Česku mluví více než deset let, ale bez konkrétního výsledku. Přitom korespondenční volba je dnes už běžná v řadě zemí. „Je to náš dluh. Naši občané pobývající v zahraničí nemají stejnou možnost volit jako lidé, kteří bydlí zde,“ míní poslanec Ženíšek.

Korespondenční volba je jednoduchá: Volič může požádat o zaslání hlasovacích lístků pro korespondenční hlasování osobně nebo písemně s úředně ověřeným podpisem, ale také elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky. Vyplněný hlasovací lístek pak vloží do úřední obálky, tu spolu s vyplněným a podepsaným identifikačním lístkem nebo s voličským průkazem vloží do doručovací obálky. Pak dopis zašle nebo osobně předá obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu.

Navržená změna by mohla Česko přiblížit moderním volbám po internetu. Korespondenční volba zavádí princip, který je ve světě používán pro volbu na internetu. „Měli bychom hned zavést korespondenční volbu a vážně se přiblížit také možnosti elektronických voleb,“ míní Ženíšek a dodává: „Bude dobré, aby nejprve voliči pochopili, jak fungují volby, aniž by museli do volební místnosti dojít. A také, aby začali systému důvěřovat. Nasazení elektronického hlasování bez tohoto kroku by mohlo být riskantní.“

Většina námitek proti distanční volbě spočívá v obavách z nákupu hlasů. Po důkladné analýze zahraničních zákonů, navrhujeme zavést korespondenční volbu jen v těch volbách, kde nákup hlasů de facto nehraje roli. V návrhu jsou také pojistky, jako je opakovaná volba a preference osobní volby před volbou distanční. Tyto postupy má ve své legislativě například Estonsko a známá rizika omezují.

Odborná komise při ministerstvu vnitra, která se zabývala možným zavedením distanční volby, ukončila nedávno svoji práci a konstatovala: „Bylo dosaženo většinové shody o tom, že práce by měly směřovat k zavedení korespondenčního hlasování do praxe a právního řádu České republiky.“ Návrh na zavedení distanční volby v Česku ale není připraven, a ani o něm není v koalici rozhodnuto. Pokud ale návrh nikdo ze zákonodárců či vlády v dohledné době nepředloží (to nelze předpokládat, Sněmovna totiž právě jedná o volebních zákonech), znamená to, že ani ve volbách v roce 2017 se žádná změna opět neodehraje.

Martina Macková, tisková mluvčí TOP 09

Praha 24. listopadu 2015

Štítky
Osobnosti: Marek Ženíšek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme