TOP 09: Rok 2011 opět bez berliček

16. 3. 2012

TOP 09 se snaží razit v českém prostředí trend transparentního financování politických stran. Už od počátku svého vzniku sama pro sebe určuje přísnější pravidla, než která jí předepisuje zákon. Považujeme za normální, že informace mají být na internetu, takže i letos na webových stránkách zveřejňujeme Výroční finanční zprávu, kterou nyní přijal výkonný výbor TOP 09.

TOP 09 ani letos, stejně jako v letech předešlých, neopustila teritorium černých čísel. Přestože jsme v nevolebním roce 2011 na darech získali o padesát milionů méně než v roce předešlém, nemuseli jsme dík odpovědnému a hospodárnému chování sahat po půjčkách ani po jiných berličkách. V tomto ohledu jsme mezi českými politickými stranami spíše pozitivní výjimkou,“ shrnuje rok 2011 generální sekretář strany Pavel Severa.

Hlavními příjmy TOP 09 byly v uplynulém roce státní dotace ve výši 52 085 tis. korun a dary od fyzických i právnických osob, jejichž seznam je pravidelně aktualizován na webových stránkách. „Od listopadu loňského roku nabízí TOP 09 i možnost poskytovat dary do dvaceti tisíc přes internet, platební kartou. Každý tak může TOP 09 podpořit stejně jednoduše, jako si koupí třeba jízdenku na vlak, a rozhodnout, do jakého kraje či regionu jeho dar poputuje. Za dva měsíce provozu jsme takto získali třináct darů v celkové výši 28 tisíc korun,“ popisuje Pavel Severa.

Celková hodnota přijatých darů byla v loňském roce 6 809 000 korun. Nejvýznamnějším dárcem se stala společnost KVINT Vlachovo Březí, s. r. o., která stranu podpořila 340 000 korun, z fyzických osob TOP 09 nejvíce podpořil Tomáš Jílek darem 313 000 korun. Mezi hlavní výdaje strany v loňském roce patřilo pořádání druhého celostátního sněmu v Hradci Králové, kde si TOP 09 zvolila nové vedení a který přišel stranickou pokladnu na necelé dva miliony.

TOP 09 byla v roce 2011 nejen příjemcem, ale také poskytovatelem darů. 11,67 milionu převedla na základě smlouvy politickému partnerovi hnutí Starostové a nezávislí, se kterým bude kandidovat i do podzimních krajských voleb. „Na kampaň do krajských voleb v roce 2012 nyní počítáme s částkou 28 milionů korun. Kampaň senátní by měla přijít na šest milionů,“ poznamenává místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová.

TOP 09 poskytnula dary i na charitativní účely, např. Biskupství královéhradeckému na restaurování svazků v historické knihovně a dalším subjektům.

Výrok auditora k účetní závěrce TOP 09 za rok 2011 byl bez výhrad.

Alžběta Plívová
tisková mluvčí TOP 09

V Praze 16. 3. 2012

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme