TOP 09 představila volební program

30. 3. 2010

Politická strana TOP 09 představila programové priority pro letošní volby do poslanecké sněmovny. „Náš program se nikomu nepodbízí. Naopak, může se zdát tvrdý. Obsahuje ale to, co je nutné v naší zemi udělat, aby zde nastala opravdová změna a obrat k lepšímu. Nabízíme proto vizi, která zajistí stabilní budoucnost a jistotu, že pro ty nejzranitelnější bude veřejná pomoc vždy k dispozici," vysvětlil předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

TOP 09 podpoří vznik pouze takové vlády, která:

 1. nastolí bezpodmínečnou vládu práva v České republice,
 2. bude likvidovat deficit veřejných rozpočtů a bude razantně snižovat výdaje státu,
 3. bude kultivovat podnikatelské prostředí, především nezvyšováním přímých odvodů, odstraňováním administrativní zátěže a nezvyšováním regulačních bariér,
 4. nebude diskriminovat jakoukoliv skupinu občanů v jakékoliv oblasti života,
 5. nebude upřednostňovat společnost rovné spotřeby před společností rovných příležitostí.

„Veřejný dluh České republiky se zvyšuje o 4 756,- Kč za jednu sekundu a v současnosti dosahuje více než 1 320 000 000 000,- Kč," upozornil 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Snaha o snižování vládních výdajů se musí soustředit do čtyř oblastí: 1) reforma penzí, 2) reforma veřejného zdravotního pojištění, 3) reforma sociálních dávek a 4) snížení vládní spotřeby včetně reformy státní správy. Uvědomujeme si, že tyto systémové změny mají svou časovou setrvačnost. Mnoho času jsme však již promarnili a nemůžeme si dovolit další léta zatěžovat výši státního dluhu novými a novými deficity," dodal Miroslav Kalousek. Proto navrhujeme neprodleně provést následující opatření:

 1. snížit objem mezd vyplácených ze státního rozpočtu o 10 % a tento objem po tři roky nenavyšovat,
 2. snížit platy ústavních činitelů o 10 % a důsledně zdanit všechny paušální náhrady,
 3. snížit státní příspěvky politickým stranám o 50 % po dobu tří let,
 4. snížit všechny sociální dávky o 10 % a po dobu tří let je ponechat bez valorizace, s výjimkou příspěvku na pěstounskou péči a peněžité pomoci v mateřství,
 5. nevalorizovat důchody v roce 2011, v následujících letech valorizovat dle stávajícího mechanismu,
 6. zrušit porodné a pohřebné.

Bez reforem mandatorních výdajů by se brzy státní rozpočet zhroutil. V letošním roce by měly dosáhnout téměř dvojnásobné úrovně oproti roku 2000. „Sociální systém nebude srovnatelnou alternativou k pracovitosti. TOP 09 bude tvrdě bojovat proti zneužívání sociálních dávek a ‚práci na černo," uvedla místopředsedkyně TOP 09 Ludmila Müllerová. „TOP 09 postupně prosadí reformu důchodového systému, která zajistí důstojné penze pro budoucí generace. Stávající průběžný systém se změní na tzv. vícesložkový," vysvětlila Ludmila Müllerová.

Volební program se věnuje také zahraniční politice, zdravotnictví, boji s korupcí a kriminalitou, vzdělávání, vědě a výzkumu, kulturní politice či justici. „Snahou TOP 09 bude posílit odpovědnost soudců, státních zástupců i účastníků řízení. Našim cílem je moderní, efektivní a elektronizovaná justice," uvedla poslankyně a garantka TOP 09 pro oblast justice Vlasta Parkanová.

Na začátku března představila TOP 09 své programové priority v oblasti životního prostředí, venkova, zemědělství a lesní politiky. „Ochrana životního prostředí je nepochybně konzervativní myšlenka," řekl tehdy senátor a garant TOP 09 pro oblast životního prostředí Bedřich Moldan.

Politická strana TOP 09 představila kompletní volební program. „Jedinou výjimkou jsou oblasti financování obcí, samosprávy a prvků přímé demokracie, které budou představeny na Programovém sněmu hnutí Starostové a nezávislí, který se uskuteční 9. dubna 2010 v Praze," řekl předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.

Jen v průběhu tiskové konference vzrostl veřejný dluh České republiky o více než 18 000 000,- Kč.

Program v plné vezi, včetně možnosti stažení ve formátu PDF.

Jan Jakob
tiskový odbor TOP 09
V Praze dne 30. 3. 2010
Galerie
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme